1. Sanitar texniki cihaz və avadanlığın sanitar qovşağında yerləşdirilməsi nədən asılıdır?
Yüklə 0.5 Mb.
səhifə4/5
tarix11.04.2016
ölçüsü0.5 Mb.
1   2   3   4   5

247. Çirkabı nəql edən xətti göstərin?

A) aparıcı boru

B) gətirici boru

C) sifon


D) unitaz

E) vanna


248. Çirkabı nəql edən xətti göstərin?

A) dayaqlar(dik boru)

B) gətirici boru

C) vanna


D) unitaz

E) sifon


249. Çirkabı nəql edən xətti göstərin?

A) kanalizasiya çıxışı

B) unitaz

C) vanna


D) gətirici boru

E) sifon


250. Çirkabı nəql edən xətti göstərin?

A) həyat kanalizasiya şəbəkəsi

B) gətirici boru

C) sifon


D) unitaz

E) vanna


251. Su ilə işləyən sprinkler sisteminin nəzarət-siqnal (işəsalıcı)klapanı sxemini göstərin.

A)

B)

C)

D)

E)252. DKŞ aparıcı boruları nə zaman döşəmə üstündə yerləşdirilir?

A) yaşayış binalarında

B) ictimai binalarda

C) yataqxanalarda

D) kitabxanalarda

E) restoranlarda253. DKŞ aparıcı boruları nə zaman döşəmə altında yerləşdirilir?

A) yaşayış binalarından başqa bütün binalarda

B) ictimai binalarda

C) yataqxanalarda

D) restoranlarda

E) kitabxanalarda254. Aparıcı boruların uzunluğu 10m-dən çox olduqda binaların üzərində hansı lazım olan qurğu qoyulmalıdır?

A) təftiş

B) sifon

C) baxıcı quyu

D) baxıcı kran

E) əlüzyuyan255. Beş mərtəbəli binalarda hansı mərtəbələrdə kanalizasiya dayağı üzərində təftiş quraşdırılmalıdır?

A) 1-ci və 5-ci

B) 1 və3

C) 1 və 4

D) yalnız 5-ci

E) yalnız 1-ci256. Təftişlərin mərkəzi oxu ilə döşəmə arasındakı məsafə neçə metr olmalıdır?

A) 1m


B) 0,7m

C) 0,5m


D) 1,5m

E) 2m


257. Beş mərtəbədən yüksək binalarda kanalizasiya dayağı üzərində təftişlər hansı mərtəbələrdə quraşdırılmalıdır?

A) birinci,beşinci və hər 3 mərtəbədən bir

B) birinci,beşinci və hər 4 mərtəbədən bir

C) birinci,beşinci və hər 5 mərtəbədən bir

D) birinci,beşinci və hər 9 mərtəbədən bir

E) birinci,beşinci və hər 11 mərtəbədən bir258. Yaşayış binalarında kanalizasiya dayağının diametri ən azı neçə mm qəbul edilir?

A) 100


B) 50

C) 75


D) 40

E) 200


259. DKŞ-də hətta bir ədəd unitaz olduqda dayağın diametrinin neçə mm-dən az götürmək olmaz?

A) birinci,beşinci və hər 3 mərtəbədən bir

B) birinci,beşinci və hər 4 mərtəbədən bir

C) birinci,beşinci və hər 5 mərtəbədən bir

D) birinci,beşinci və hər 9 mərtəbədən bir

E) birinci,beşinci və hər 11 mərtəbədən bir260. Mərtəbələrdə sanitariya cihazları yerləşən otaqlarının bir-birinin üzərində yerləşməsi lazımdırmı?

A) lazımdır

B) əgər mərtəbələrdə dekanlıq varsa

C) lazım deyil

D) əgər mərtəbələrdə kitabxana varsa

E) əgər mərtəbədə kafedra varsa261. Dayaqların gen ağızları bir qayda olaraq hansı istiqamətdə quraşdırılmalıdır?

A) ağzı yuxarı

B) borunun uzunluğundan asılıdır

C) ağzı aşağı

D) borunun materialından asılıdır

E) borunun diametrindən asılıdır262. Qrup şəklində işləyən drençer sistemi klapanının sxemini göstərin.

A)

B)

C)

D)

E)263. Kanalizasiya dayağının çıxış borusunun həyət kanalizasiya şəbəkəsi ilə bağlanan yerdə nə quraşdırılır?

A) baxıcı quyu

B) su qovşağı

C) çirkab təmizləyən

D) təftiş

E) trap


264. Kanalizasiya dayağı ilə həyət quyusunun arasındakı məsafənin uzunluğu,diametri 50mm olan borular üçün ən çox neçə metr qədər qəbul edilir?

A) 10m


B) 15m

C) 3m


D) 5m

E) 25m


265. Kanalizasiya dayağı ilə həyət quyusunun arasındakı məsafənin uzunluğu,diametri 150mm olan borular üçün ən çox neçə metr qədər qəbul edilir?

A) 15m


B) 10m

C) 3m


D) 5m

E) 35m


266. Kanalizasiya dayağı ilə həyət quyusunun arasındakı məsafənin uzunluğu,diametri 150mm çox olan borular üçün ən çox neçə metr qədər qəbul edilir?

A) 20m


B) 15m

C) 3m


D) 5m

E) 45m


267. Dayaqların ventilyasiya boruları tam örtüyündən neçə metr hündürlükdə quraşdırılır?

A) 0,7


B) 0,2

C) 0,9


D) 1

E) 1,5


268. Kanalizasiyanın ventilyasiyası hansı şəraitdə aparılır?

A) təbii


B) ventilyasiya nasosları ilə

C) ventilyatorlarla

D) ventilyasiyaya ehtiyac yoxdur

E) süni yolla269. Dayaqların ventilyasiyası eyni zamanda nəyin boşalmasının qarşısını alır?

A) sifonların

B) unitazların baçokların

C) çənlərin

D) təftişlərin

E) baxıcı quyuların çirkablarını270. Sifonların pozulmasının qarşısını almaq üçün 10 və daha çox mərtəbəli binalarda nə tətbiq olunur?

A) əlavə ventilyasiya dayağı

B) əlavə ventilyasiya nasosu

C) əlavə ventilyasiya təftişi

D) əlavə ventilyator

E) əlavə baxıcı quyu271. Döşəmə altında yerləşdirilən təftişin qapağını açmaq mümkün olmadığından onları nə ilə əvəz edirlər?

A) təmizləyici ilə

B) yuyucu ilə

C) əks klapan ilə

D) ventil ilə

E) kran ilə272. Təmizləyicini harada quraşdırmaq məcburidir?

A) hər döngədə

B) hər üçlükdən sonra

C) sifonlardan sonra

D) sifonlardan qabaq

E) baxıcı quyulardan sonra273. Qumtutanların sxemini göstərin.

A)

B)

C)

D)

E)274. Kanalizasiya borularını hansı mailliklə qurqşdırılması diametrə uyğun necə hesablanır?

A)

B) i=

C) i=

D) D=

E) H=275. DKŞ-nın çuqun borularının diametrini göstərin?

A) 50


B) 70

C) 40


D) 80

E) 110


276. DKŞ-nın çuqun borularının diametrini göstərin

A) 100


B) 70

C) 40


D) 80

E) 110


277. DKŞ-nın çuqun borularının diametrini göstərin

A) 150


B) 70

C) 40


D) 80

E) 110


278. Çuqun K boruları ST borularından nə ilə fərqlənir?

A) divarlarının qalınlığı 5-6 mm az olur

B) divarlarının qalınlığı 5-6mm çox olur

C) divarlarının qalınlığı 5-6 mm ə bərabər olur

D) çuqunun rəngi ilə

E) kanalizasiya borularının ağzı daha gen olur279. Çuqun borularının birləşməsində su sızma maması üçün ağzı gen hissəsi 1-ci olaraq nə ilə doldurulur?

A) rezin həlqə

B) pamqmbıq ilə

C) bint ilə

D) köhnə əski ilə

E) məftil280. Kanalizasiya boru kəmərini quraşdırmaq üçün hansı detallardan istifadə olunur?

A) fasonlu hissələrdən

B) fasonsuz hissələrdən

C) bürüncdən hazırlanmış hissələrdən

D) azbestdən hazırlanmış hissələrdən

E) kranlardan281. Fasonlu hissələrin*dirsək*adlanan istiqaməti neçə dərəcə dəyişdirir?

A) 900

B) 1350

C) 450

D) 600

E) 1000282. Fasonlu hissələrin*ötürücü *adlanan istiqaməti neçə dərəcə dəyişdirir?

A) 450

B) 1350

C) 900

D) 600

E) 1000283. Fasonlu hissələrin *keçid*adlanan istiqaməti neçə dərəcə dəyişdirir?

A) müxtəlif diametrli boruları birləşdirmək üçün

B) eyni diametrli borular

C) boruların istiqamətini dəyişdirmək üçün

D) boruların istiqamətini dəyişdirməmək üçün

E) gözəllik üçün284. Yerli təmizləyici qurğular üçün piytutanın sxemini göstərin.

A)


B)

C)


D)

E)285. DK-da hansı hallarda şüşə borular istifadə edilir?

A) aktiv çirkabların nəql edilməsində

B) aktiv çirkab olmayan hallarda

C) daxili yağış kanalizasiya şəbəkəsində

D) küçə kanalizasiyasında

E) dinamik yükü təsir zonasında286. Təyinatına görə unitaz çirkab qəbuledici hansı qrupa aiddir?

A) fekal maddələri qəbul edənlər

B) təsərrüfat çirkabını qəbul edənlər

C) istehsalat çirkabını qəbul edənlər

D) yağış çirkabını qəbul edənlər

E) yanğın çirkabını qəbul edənlər287. Təyinatına görə pisuar çirkab qəbuledici hansı qrupa aiddir?

A) fekal maddələri qəbul edənlər

B) təsərrüfat çirkabını qəbul edənlər

C) istehsalat çirkabını qəbul edənlər

D) yağış çirkabını qəbul edənlər

E) yanğın çirkabını qəbul edənlər288. Təyinatına görə çanaq çirkab qəbuledicilərin hansı qrupuna aiddir?

A) təsərrüfat çirkabını qəbul edənlər

B) suvarma çirkabını qəbul edənlər

C) istehsalat çirkabını qəbul edənlər

D) yağış çirkabını qəbul edənlər

E) yanğın çirkabını qəbul edənlər289. Təyinatına görə əlüzyuyan çirkab qəbuledici hansı qrupa aiddir?

A) təsərrüfat çirkabını qəbul edənlər

B) suvarma çirkabını qəbul edənlər

C) istehsalat çirkabını qəbul edənlər

D) yağış çirkabını qəbul edənlər

E) yanğın çirkabını qəbul edənlər290. Təyinatına görə vanna çirkab qəbuledici hansı qrupa aiddir?

A) təsərrüfat çirkabını qəbul edənlər

B) suvarma çirkabını qəbul edənlər

C) istehsalat çirkabını qəbul edənlər

D) yağış çirkabını qəbul edənlər

E) yanğın çirkabını qəbul edənlər291. Təyinatına görə trap çirkab qəbuledici hansı qrupa aiddir?

A) təsərrüfat çirkabını qəbul edənlər

B) suvarma çirkabını qəbul edənlər

C) istehsalat çirkabını qəbul edənlər

D) yağış çirkabını qəbul edənlər

E) yanğınçirkabını qəbul edənlər292. Aşağıda göstərilən çirkab qəbuledicilərdən hansı sifon ilə birlikdə hazırlanır?

A) unitaz

B) hamısı

C) əlüzyuyan

D) qaqyuyan

E) vanna


293. Aşağıda göstərilən çirkab qəbuledicilərdən hansı sifon ilə birlikdə hazırlanır?

A) trap


B) vanna

C) əlüzyuyan

D) qabyuyan

E) hamısı294. Aşağıda göstərilən çirkab qəbuledicilərdən hansının çıxış borusunun diametri 100mm az olmamalıdır?

A) unitaz

B) vanna

C) əlüzyuyan

D) qabyuyan

E) hamısı295. Çirktutucuların sxemini göstərin.

A)

B)

C)

D)

E)296. Aşağıda göstərilən çirkab qəbuledicilərdən hansının çıxış borusunun diametri 100mmaz olmamalıdır?

A) klazet çaşası

B) vanna

C) hamısı

D) qabyuyan

E) əlüzyuyan297. Aşağıda göstərilən çirkab qəbuledicilərdən hansı yuyucu baklar (baçok)ilə təchiz edilir?

A) unitaz

B) vanna

C) əlüzyuyan

D) qabyuyan

E) hamısı298. Aşağıda göstərilən çirkli su qəbuledicilərdən hansı yuyucu baklar(baçok)ilə təchiz edilir?

A) klazet çaşası

B) hamısı

C) əlüzyuyan

D) qabyuyan

E) vanna


299. Avtomatik işləyən yuyucu baçoklarla hansı qrup çirkli su qəbulediciləri aşağıda göstərilib?

A) unitazlar

B) vanna

C) əlüzyuyan

D) qabyuyan

E) hamısı300. Avtomatik işləyən yuyucu baçoklarla hansı qrup çirkab qəbuledicilər aşağıda göstərilib?

A) klazet çaşası

B) hamısı

C) əlüzyuyan

D) qabyuyan

E) vanna


301. Avtomatik işləyən yuyucu baçoklarla hansı qrup çirkab qəbuledicilər aşağıda göstərilib?

A) pisiarlar

B) vanna

C) hamısı

D) qabyuyan

E) əlüzyuyan302. Avtomatik işləyən yuyucu baçokların dolma vaxtı neçə dəqiqədir?

A) 15-20dəq

B) 3-5

C) 10-12


D) 30-40

E) 50-60


303. Əlüzyuyan çirkab qəbuledicinin hündürlüyü döşəmədən neçə metr götürülür?

A) 0,8


B) 1m

C) 0,7


D) 0,6

E) 1,2


304. Vanna çirkab qəbuledicinin hündürlüyü döşəmədən neçə metr götürülür?

A) 0,58


B) 1m

C) 0,7


D) 0,6

E) 1,2


305. Oturma vanna çirkab qəbuledicinin hündürlüyü döşəmədən neçə metr götürülür?

A) 0,65


B) 1m

C) 0,7


D) 0,6

E) 1,2


306. Yağtutanların sxemini göstərin.

A)B)


C)

D)E)


307. Yarımvanna çirkab qəbuledicinin hündürlüyü döşəmədən neçə metr götürülür?

A) 0,365


B) 1m

C) 0,7


D) 0,6

E) 1,2


308. Qabyuyanlar çirkab qəbuledicinin hündürlüyü döşəmədən neçə metr götürülür?

A) 0,85


B) 1m

C) 0,7


D) 0,6

E) 1,2


309. Aşağıda göstərilən otaqların hansının döşəmələrində trap yerləşdirilməlidir?

A) vanna

B) yataq

C) yemək


D) otağın girişində

E) hər yerdə310. Aşağıda göstərilən otaqların hansının döşəmələrində trap yerləşdirilməlidir?

A) duşxana

B) yataq

C) hər yerdə

D) otağın girişində

E) yemək otağında311. Aşağıda göstərilən otaqların hansının döşəmələrində trap yerləşdirilməlidir?

A) camaşırxanada

B) yataq

C) yemək


D) otağın girişində

E) hər yerdə312. Aşağıda göstərilən otaqların hansının döşəmələrində trap yerləşdirilməlidir?

A) hamamxanada camaşırxanada

B) hər yerdə

C) yemək otağında

D) otağın girişində

E) yataq otağında313. Boz çuqundan emal edilmiş trapın diametri nə qədərdir?

A) 50mm


B) 40mm

C) 60mm


D) 75mm

E) 90mm


314. Çuqundan emal edilmiş trapın diametrini göstərin?

A) 100


B) 40

C) 60


D) 75

E) 90


315. İstehsalatda çuqundan emal edilən trapın növünü göstərin?

A) ikidövrlü

B) üçdövrlü

C) dörddövürlü

D) beşdövürlü

E) altıdövürlü316. İstehsalatda çuqundan emal edilən trapın növünü göstərin?

A) çəp


B) əyri

C) dörddövürlü

D) beşdövürlü

E) altıdövürlü317. Suvarma su kəmərinin sxemini göstərin.

A)

B)

C)

D)

E)318. İstehsalatda çuqundan emal edilən trapın növünü göstərin?

A) düz


B) əyri

C) dörddövürlü

D) beşdövürlü

E) altıdövürlü319. İstehsalatda çuqundan emal edilən trapın növünü göstərin?

A) təftişli

B) əyri

C) dörddövürlüD) beşdövürlü

E) altıdövürlü320. Yerli çirkab təmizləyici qurğunu göstərin?

A) barmaqlıq

B) pəncəlik

C) kəlləlik

D) damanlıq

E) gözlük321. Yerli çirkab təmizləyici qurğunu göstərin?

A) liltutan

B) yağış tutan

C) qar tutan

D) dolu tutan

E) nefttutan322. Yerli çirkab təmizləyici qurğunu göstərin?

A) qumtutan

B) hər şey tutan

C) qar tutan

D) dolu tutan

E) yağış tutan323. Yerli çirkab təmizləyici qurğunu göstərin?

A) benzin tutan

B) yağış tutan

C) qar tutan

D) dolu tutan

E) piytutan324. Yerli çirkab təmizləyici qurğunu göstərin?

A) piytutan

B) yağış tutan

C) qar tutan

D) dolu tutan

E) qumtutan325. Mərtəbə aparıcı borular binanın hansı tərəfində düzülür?

A) döşəmənin üstündə

B) döşəmə altında,yuxarı mərtəbənin tavanında

C) döşəmə üstündə,yuxarı mərtəbənin tavanında

D) yuxarı mərtəbənin tavanında,asma xət şəklində divar boyu

E) döşəmə altında,aşağı mərtəbənin tavanında,divar boyu326. İstehsalat sexlərində aparıcı borular necə quraşdırılır?

A) açıq şəkildə

B) qapalı şəkildə

C) üstü örtülü

D) yivlə

E) qaynaqla327. Dik kanalizasiya boruları hansı materialdan hazırlanır?

A) çuqun,plastik kütlədən

B) poladdan

C) asbestment

D) beton

E) keramik328. Nəzarət quyusu məhəllənin qırmızı xətdindən neçə metr məsafədə yerləşdirilir?

A) 1-1,5 m məsafədə

B) qırmızı xətdən 1-1,2 m məsafədə

C) qırmızı xətdən 1-1,4 m məsafədə

D) qırmızı xətdən 1-1,7 m məsafədə

E) qırmızı xətdən 1-1,3 m məsafədə329. Həyət kanalizasiya kollektorunun minimal diametri neçə mm olmalıdır?

A) 150 mm

B) 170 mm

C) 130 mm

D) 140 mm

E) 160 mm330. Nov şəkilli pissuarın uzunluğu bir istifadəçi üçün neçə metr qəbul edilir?

A) 0,6


B) 0,1

C) 0,4


D) 0,7

E) 0,3


331. Daxili kanalizasiya şəbəkələri neçə cür olur?

A) 2 cür


B) 5 cür

C) 4 cür


D) 6 cür

E) 7 cür


332. Binanın buxarıcı borusu xarici kanalizasiya kollektoruna neçə dərəcə bucaq altında birləşdirilməlidir?

A) 90° ən azı

B) ən çoxu 100°

C) ən azı 80°

D) ən çoxu 70°

E) ən azı 1700333. Binanın damında yağış suyunu qəbul edən qıflar arasındakı məsafə neçə metr olmalıdır?

A) 48 m-dən çox olmamalıdır

B) 30 m olmalıdır

C) 70 m-dən az olmamalıdır

D) 60 m olmalıdır

E) 55 m-dən çox olmamalıdır334. Su toplanan sahədən yığılmış yağış suyunun sərfi hansı düsturla hesablanır?

A) Qhes=,l/san,<15% maillik

B) Qhes, l/san<15% maillik

C) Qhes,l/san<15% maillik

D) Qhes,l/san<15% maillik

E) Qhes ,l/san

335. 1 ha sahədə 5 dəqiqə davam edən yağış intensivliyi hansı düsturla hesablanır?

A) q5=4n.q20

B) q5=8n.q20

C) q5=3n.q20

D) q5=6n.q20

E) q5=7n.q20336. Barmaqlıqlar neçə dərəcə bucaq altında quraşdırılır?

A) 60°


B) 100°

C) 70°


D) 80°

E) 50°


337. Qumtutanlarda suyun axma sürəti neçə m/san qəbul edilir?

A) 0,15-0,3m/san

B) 0,18-0,08m/san

C) 0,14-0,04m/san

D) 0,16-0,06m/san

E) 0,17-0,07m/san338. Yeraltı kommunikasiyaya birləşdirilən daxili su aparan sistemlərin sxemlərini göstərin.

A)

B)

C)

D)

E)


1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə