1 nömrəli əlavə Yeraltı qaz kəmərlərindən sənaye müəssisələrinin ərazisindəki binalara və tikintilərə qədər olan ən az məsafə (planda)
Yüklə 484.4 Kb.
səhifə1/3
tarix29.02.2016
ölçüsü484.4 Kb.
  1   2   3
1 nömrəli əlavə

Yeraltı qaz kəmərlərindən sənaye müəssisələrinin ərazisindəki binalara və tikintilərə qədər olan ən az məsafə (planda)


Qaz kəmərində qazın təzyiqi kqq/sm2

Yeraltı şəbəkələrdən (…qədər) olan ən az məsafə (metrlə)

binaların və tikintilərin özülünə qədər

boru kəmərləri, kontakt və rabitə şəbəkələri dayaqlarının, ərazilərinin hasarlanması

1520 mm enli dəmir yolu xəttinin oxundan xəndəyin dərinliyindən az olmamaq şərtilə bəndin və çuxurun ətəyinə qədər

tramvay xəttinin oxuna qədər


avtomobil yolları


gərginlik elektrik hava xətləri dayaqlarının özülünə qədər
yolqırağı daşa qədər

yolqırağı qovun bayır kənarına, yaxud bəndin aşağı hissəsinə qədər
1kV-a və xarici işıq xətlərinə qədər


1-dən 35k

V-a qədər


35k V-dan artıq

Alçaq təzyiqli

(0,05 qədər)2

1

3,8

2,8

1,5

1

1

5

10

Orta təzyiqi

(3-ə qədər)4

1

4,8

2,8

1,5

1

1

5

10

Yüksək təzyiqli:

(3-dən 6-ya qədər)7

1

7,8

3,8

2,5

1

1

5

10

(6-dan 12-yə qədər)

10

1

10,8

3,8

2,5

1

1

5

10Qeyd: Qaz kəmərlərindən ağacların gövdəsinə qədər olan məsafə 1,5 metrə bərabər götürülməlidir. Kolluğa qədər olan məsafə normalaşdırılmır.

________________________

2 nömrəli əlavə
Yeraltı qaz kəmərlərindən binalara və tikintilərə qədər olan məsafə (planda)Qaz kəmərində qazın təzyiqi kqq/sm2

Yeraltı qaz kəmərlərindən horizontal üzrə binalara və tikintilərə qədər olan məsafə (metrlə)

binaların və tikintilərin özülünə, yolüstü körpülərə və tunellərə qədər

kontrakt şəbəkələrinin və rabitə dayaqlarının hasarlarına qədər


qıraq yolundan

küçənin, yolun qıraq daşına qədər

yolqırağı qanovun bayır kənarına yaxud bəndin aşağı hissəsinə qədər (küçənin, yolun)

gərginlik elektrik hava xətləri dayaqlarının özülünə qədər


1520 mm enli dəmir yolu xəttinin oxuna qədər, lakin xəndəyin dərinliyindən az olmamaq şərtilə bəndin aşağısına qədər

tramvay xəttinin oxuna qədər1kM-a və xarici işıq xətlərinə qədər
1 kV-dan artıq 35k

V-a qədər110 kV və artıq

Alçaq təzyiqli

(0,05 qədər)2

1

3,8

2,8

1,5

1

1

5

10

Orta təzyiqli

(0,05-dən 3-ə qədər)4

1

4,8

2,8

1,5

1

1

5

10

Yüksək təzyiqli:

3-dən 6-ya qədər7

1

7,8

3,8

2,5

2

1

5

10

6-dan 12-yə qədər

10

1

10,8

3,8

2,5

2

1

5

10Qeyd: Boru kəməri şəbəkələri binaların və tikintilərin özüllərinin aşağı hissəsindən 0,4 metrdən artıq məsafədən aşağı yerləşdirildikdə, bu cədvəldə

göstərilən rəqəmləri TN və Q-nin torpaq qurğularının tikilməsi və qəbulu üzrə həmçinin su kəmərlərinin, kanalizasiya və istilik şəbəkələrinin

layihələndirilməsi üzrə fəsillərinin tələblərinə müvafiq surətdə tərkibinin sulaşdırma dərəcəsinə görə müxtəlif torpaqlardakı çala divarlarının yol

verilən mailliyindən asılı olaraq artırmaq lazımdır.


_________________________
3 nömrəli əlavə

Müxtəlif təzyiqli yeraltı qaz kəmərlərinin başqa yeraltı tikintilərlə

kəsişdikdə vertikal üzrə (işıqda) məsafələri «L»

L, m


Su kəməri, kanalizasiya, su axıdıcı, telefon kanalizasiyası və s.


0,15

İstilik şəbəkəsi kanalı


0,20

Elektrik kabeli,zirehli rabitə kabeli


0,50

Gərginliyi 110-220 kV olan yağ doldurulmuş kabel

1,0Qeyd: Kabellər qurğularda (futlyarda) çəkildikdə, qaz kəməri ilə (yağdoldurulmayan) elektrik

kabeli, yaxud zirehli rabitə kabeli (telefon və s.) arasındakı məsafələri azaltmaq olar. Elektrik

kabellərini çəkdikdə qaz kəməri ilə futlyarın divarı arasındakı məsafə (işıqda) 0,25 metrdən,

zirehli rabitə kabelləri üçün isə 0,15 metrdən az olmamalıdır. Futlyarın ucları, kəsişən qaz

kəmərinin divarlarından hər iki tərəfə 1 metr kənara çıxmalıdır.
_____________________

4 nömrəli əlavə
Yeraltı mühəndis şəbəkələri arasındakı məsafə (planda)


Qaz kəmərlərində qazın təzyiqi kqq/sm2

Horizontal məsafə (işıqda), (metr)

su kəmərinə qədər

kanalizasiyaya (məişət kəmərlərinə) qədər

drenajlar və yağış kanalizasiyasına qədər

təzyiqli qaz kəmərlərinə qədər


gərginlikli güc kabelləri


rabitə kabellərinə


istilik şəbəkələrinə


ümumi kollektorlara


alçaq (0,05 kqq/sm2-dək)


orta (0,05 3kqq/sm2)yüksək təzyiq3-6 kqq/sm2
6-12 kqq/sm235 kV-

dək


35-110

Kv


Alçaq

(0,05 qədər)


1

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

2

2


Orta

(0,05-dən 3-ə qədər)


1

1,5

1,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

2

2


Yüksək

3-dən 6-ya qədər


1,5

2

2

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

2

4


6-dan 12-yə qədər

2

5

5

0,5

0,5

0,5

0,5

2

2

2

4

4


Qeyd: 1. Bir xəndəkdə paralel olaraq iki və daha artıq qaz kəməri səkdikdə, onların arasındakı məsafə (işıqda), diametri 300 mm-ə qədər olan borular

üçün 0,4 metrdən, diametri 300 km-dən artıq borular üçün isə 0,5 metrdən az olmamalıdır.

2. Zirehli rabitə kabellərindən qaz kəmərlərinə qədər olan məsafə 1 metr qəbul edilməlidir.

3. Bir xəndəkdə mühəndis şəbəkələri birlikdə çəkildikdə, şəbəkələrin quraşdırılmasına və təmirinə lazım olan quyu kamerlərinin və başqa

qurğuların yerləşdirilməsini təmin etməklə, boru kəmərləri arasındakı məsafəni bu cədvəldə göstərilən rəqəmlərə nisbətən azaltmaq olar.
________________________

5 nömrəli əlavə

Dayaqlar üzərində çəkilmiş yerüstü qaz kəmərlərindən binalar və

tikintilərə qədər olan horizontal üzrə minimum işıq məsafəsi, (metr)


Binalar və tikintilər

Qazın təzyiqi, kqq/sm2

0,5-ə qədər

0,05-dən 3-ə qədər

3-dən 6-ya qədər

6-dan 12-1ə qədər

İstehsalı yanğın təhlükəsinə görə aşağıda göstərilən

kateqoriyalara aid olan istehsalat və ambar binaları:

A,B və V

Q və D


5

25

25

210

5Tezalışan və yanar mayelərin açıq ambarları və yana bilən materiallar ambarı:

sənaye müəssisələri ərazisində

sənaye müəssisələrindən kənarda


10

2010

2020

4020

40Yaşayış və ictimai binalar

2

5

5

-

Dəmir yolu və tramvay xətləri, (yaxındakı relsə qədər)

Yeraltı kommunikasiyalar: su kəməri, kanalizasiya, qızdırma boruları, telefon kanalizasiyası, elektrik kabel blokları (qaz kəməri dayağı özülünün qırağından)3
1


3
1


3
1


3
1


Açıq elektrik yarımstansiyasının hasarı

10

10

10

10

Hava elektrik xəttinin naqilləri

Hava elektrik xətti dayağının hündürlüyündən az olmamalıdır

Həmçinin darısqal şəraitdə

Qaz kəmərinin mühafizə torpaqlayıcısı olmaq şərti ilə TN və Q 11-37-76 cədvəldə göstərilənlərdən az olmamalıdır

Yollar (yolqırağı daşdan, xəndəyin qıraq hissəsinə,

yaxud yol qırağı bəndin aşağı hissəsinə qədər)1,5

1,5

1,5

1,5

Açıq od olan tikintilər və əridilmiş metalın buraxıldığı yerlər

10

10

10

10


Qeydlər: 1. Əgər dayağın hündürlüyü elektrik xəttinin hündürlüyündən artıqdırsa, qaz kəməri ilə elektrik xətti arasındakı məsafə qaz kəməri dayağının

hündürlüyündən az olmamalıdır.

2. Cədvəldə göstərilən binalardan olan məsafə, TN və Q 11-37-76-nın 4.18-19 bəndlərinin tələblərinə uyğun olaraq, həmin binaların divarları

və örtükləri üzrə qaz kəmərlərinin çəkilməsi imkanını ləğv etmir.


__________________________

6 nömrəli əlavə


Yerüstü qaz kəmərləri ilə elektrik hava xətləri arasındakı

vertikal üzrə (işıqda) minimal məsafələr L


Elektrik hava xəttinin gərginliyi, kV

L, metr

1-ə qədər

1

20

3

35-110

4

150

4,5

220

5

330

6

500

6,5


Qeydlər: 1. Elektrik hava xəttinin naqilləri ilə qaz kəməri və onun kənara çıxan qurğuları

arasındakı horizontal üzrə məsafə-naqillərin ən çox kənara çıxması, vertikal üzrə isə ən

çox sallanması oxundan müəyyən edilir.

2. Elektrik hava xətləri ilə qaz kəməri arasındakı minimum vertikal və horizontal

məsafələri təyin etdikdə. onların üzərində quraşdırılmış mühafizə hasarlarına (şəbəkə,

dəhliz meydança şəklində) qaz kəmərlərinin bir hissəsi kimi baxılmalıdır.

_______________________

7 nömrəli əlavə

Bina daxilində yerləşdirilmiş mühəndis kommunikasiyaları ilə

qaz kəmərləri arasındakı işıqda minimum məsafə (sm)


Kommunikasiyalar, qurğular

Paralel xətlərin çəkilməsi

Kəsişmə

1

2

3

Elektrik avadanlıqları:

izolə edilmiş xətlərin açıq elektrik naqilləri,

yaxud elektrik kabelləri

örtülü elektrik naqilləri, yaxud borularda

çəkilmiş elektrik naqilləri

25
5 (örtülmüş oyuğun yaxud borunun qırağından)


10*


1

1000 volta qədər gərginlikli açıq (çılpaq)

elektrik keçiricilərinin cərəyan daşıyan hissələri100

100

Paylayıcı və komutasiya elektrik şitləri və şkafları

30

yol verilmir

Mühəndis kommunikasiyaları (su kəməri, kanalizasiya və başqa boru kəmərləri)

Yerinə görə tətbiq edilir. Bu halda qaz kəmərinin quraşdırılması, təhlükəsiz istismarı və təmiri təmin edilməlidir

2


_______________________
8 nömrəli əlavə


Binanın divarı boyu çəkilmiş qaz kəməri ilə rabitə və radio verilişi naqilləri

arasındakı işıqda minimum məsafə (metrlə)
(“Rabitə və radio verilişi kabel xətlərində iş aparılan zaman

təhlükəsizlik texnikası qaydalarından çıxarış”)
Paralel çəkilmə

Kəsişmə

Bayır divarında abunəçi telefon şəbəkəsi, yaxud radio verilişi xətlərinin bərkidildiyi izolyatorlar

0,5

-

Binanın xarici divarı ilə çəkilmiş telefon

şəbəkəsi, yaxud radio verilişləri kabelləri (naqillər)0,5

0,5*

Binanın xarici,yaxud daxilli divarında yerləşdirilmiş kabel muftaları

0,5

-

Binanın daxilində yerləşdirilmiş rabitə və radio verilişləri xətti avadanlıqları

0,5

-

Binanın daxilində, divarda və kanalda çəkilmiş telefon şəbəkəsi, yaxud radio verilişləri kabelləri (naqilləri)

0,1**


0,05*

_____________________

9 nömrəli əlavə

Təzyiqi 3 kqq/sm2 qədər olan asbest-sement borulu yeraltı qaz kəmərlərindən binalara və tikintilərə qədər minimum horizontal (işıq) məsafəsi L

L, metr


Binalar (tikinti xətti üzrə)

100

Dəmir yolu xətti (kənar relsə qədər)

60

Tramvay yolları (kənar relsə qədər)

40

Su kəməri (borunun divarına qədər)

8

Kanalizasiya, su axarı (borunun divarına qədər)

10

Qaz kəmərləri (borunun divarına qədər)

8

İstilik şəbəkəsi, elektrik güc və rabitə kabelləri (kanalın xarici divarına qədər)

10


Həmçinin,kanalsız çəkildikdə

8

Ağaclar (gövdələrinə qədər)

2

Elektrik hava xətlərinin dayaqları (dayağın özülündən)

dayağın hündürlüyündən az olmamalıdır
  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə