1 nömrəli Əlavə Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi formasi
Yüklə 100.51 Kb.
tarix10.04.2016
ölçüsü100.51 Kb.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi Qaydaları”na

1 nömrəli Əlavə
Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi
FORMASI

5 yanvar 2016-cı il
Dövlət orqanının adı: Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya

Dövlət qulluqçusunun adı, soyadı:

Turan VəliyevQulluq keçdiyi sektor:

Dövlət qulluqçuları reyestrinin aparılması sektoruQulluq keçdiyi şöbə:

Dövlət qulluğuna kadrların seçilməsi şöbəsiVəzifəsi və ixtisas dərəcəsi:

Baş məsləhətçi-hüquqşünas

1-ci dərəcə dövlət qulluqçusu


Bu vəzifəyə təyin olun­­­­­duğu tarix:

15 mart 2015-ci ilFormanın hazırlanma tarixi:

5 yanvar 2016-cı il
Bilavasitə rəhbərinin adı, soyadı, vəzifəsi və ixtisas dərəcəsi:

Coşqun Məmmədov

Sektor müdiri

1-ci dərəcə dövlət qulluqçusuŞöbə müdirinin adı, soyadı:

Amil ŞükürovQiymətləndirilmə dövrü:

1 yanvar 2016-cı il

31 dekabr 2016-cı il
Dövlət qulluqçusunun tapşırıqları

(Qaydaların 3.1-ci bəndinə uyğun olaraq tapşırıqlar və həmin tapşırıqlara uyğun olaraq meyarların mühümlük dərəcəsi qiymətləndirmə dövrünün əvvəlində qarşılıqlı razılıq əsasında müəyyən edilir)Tapşırıqların adı

(2-6 arası mühüm əhəmiyyətli tapşırıqları sadalayın)

İcra müddəti

Qeydlər

1. normativ hüquqi aktların layihələrinin hazırlanması və ekspertizası işinin təşkil edilməsi

Mütəmadi
2.“Naxçıvan Muxtar Respublikasında dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi Qaydaları” üzrə seminarın keçirilməsi

Fevral
3. dövlət orqanlarında, o cümlədən Komissiyada “Naxçıvan Muxtar Respublikasında dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi Qaydaları”nın düzgün tətbiq edilməsinə nəzarət edilməsi

Mütəmadi

Tarix Bilavasitə rəhbərin imzası Dövlət qulluqçusunun imzası
5 yanvar 2016-cı il …………………...... …………………….

Formanın nəzərdən keçirilməsi (Qaydaların 3.4-cü bəndinə uyğun olaraq)

Nəzərdən keçirilmə tarixi:

1 may 2016-cı ilYeni tapşırıqlar:

-test bankının zənginləşdirilməsi məqsədilə yeni test tapşırıqlarının hazırlanması
Tarix Bilavasitə rəhbərin imzası Dövlət qulluqçusunun imzası
1 may 2016-cı il …………………...... …………………….
Xidməti fəaliyyətin qiymətləndirilməsi

(müəyyən edilmiş mühüm tapşırıqlar üzrə)
Xidməti fəaliyyətin qiymətləndiril­məsi meyarları:

Meyarın mühümlüyü:

(faizlə)


Meyar üzrə verilən qiymət:


Meyar

üzrə fərdi

qiymət:


1. Peşə bilikləri

Vəzifələrini yerinə yetirmək üçün kifayət qədər nəzəri bilik və vərdişlərə (praktiki biliklərə) malikdir, öyrənməyə həvəslidir, bilik və bacarıqlarını işində tətbiq edir.

Tutduğu vəzifənin tələblərinə uyğun olaraq İnzibati icraata dair qanunvericilik, kargüzarlığın aparılması qaydaları üzrə bilikləri var.


16%


4

16

4*----- = 0.64100


2. Xidməti vəzifələrə münasibət

Nəzarət olmadan vəzifəsini və verilmiş tapşırıqları yerinə yetirir, vəzifəsinə və tapşırıqlara vicdanla və məsuliyyətlə yanaşır, iş məhsuldarlığı yaxşıdır, işgüzardır, qoyulan tapşırıqları həmişə vaxtında və keyfiyyətlə icra edərək, tələb olunan səviyyədə nəticələr əldə edir, işin icra prosesində vaxta qənaət edir, rəhbərin tapşırığından əlavə cari işlər də yerinə yetirir, bir sözlə, işə münasibəti yaxşıdır.23%


4

23

4*----- = 0.92100


3. Təhlil aparmaq, problem həll etmək və qərar vermək bacarığı

Cari tapşırıqları, xidməti sənəd və faktları təhlil edir, işində yaranan problemləri müəyyən edir və bu problemlərin qarşısını almaq üçün qabaqlayıcı tədbirlər görür, problemlər olduqda belə onları sərbəst və optimal şəkildə, operativliklə həll edir.

Səlahiyyətləri çərçivəsində adətən sərbəst qərar qəbul edir, mövcud məsələ ilə bağlı qərar qəbul etməmişdən əvvəl onu ətraflı öyrənir, qərarın gələcək təsirini qiymətləndirməyi bacarır, həmkarlarının fikrini öyrənir, adətən vaxtında, əsaslandırılmış, dəqiq qərarlar qəbul edir, nadir hallarda bəzi xırda səhvlərə yol versə də, həmin qərarlar gözlənilən nəticəni verir, qərarların yerinə yetirilməsinə nəzarət edir, bəzi hallarda rəhbər tərəfindən nəzarətə ehtiyac duyulur.


14%

4

14

4*----- = 0.56100


4. Yaradıcılıq və təşəbbüskarlıq

Yaradıcılıq - vəzifə öhdəlikləri və struktur bölmə üzrə yeni ideya və təkliflər irəli sürür, yenilik axtarışındadır, səlahiyyətləri çərçivəsində yeniliklərin uğurla tətbiq olunmasıüçün mütəmadi olaraq səy göstərir.

Təşəbbüskarlıq – göstəriş verilmədən təşəbbüs irəli sürür.


10%


4

10

4*----- = 0.40100


5. Əmək intizamı

Daxili nizam-intizam qaydalarına və etik qaydalara ciddi riayət edir.


14%

4


14

4*----- = 0.56

100


6. İş təcrübəsi və onu bölüşmə

Qulluq keçdiyi sahədə malik olduğu biliyini və iş təcrübəsini kollektiv üzvləri ilə bölüşür və işdə digər iş yoldaşlarından dəstək ala bilir


12%

4


12

4*----- = 0.48

100


7. Kollektivdə işləmək bacarığı, ünsiyyət, işçilərarası münasibətlər

Komanda ruhu yaxşıdır, iş yoldaşları ilə əlaqədə işləyir, onlarla ünsiyyət, xoş və işgüzar münasibətlər qurur,iş yoldaşları ilə həm məlumat mübadiləsi aparır, həm də komanda üzvlərinə kömək edir, kollektiv daxili münasibətlərin yüksək səviyyədə olması qayğısına qalır, kolleqaları ilə münasibətdə problem yaratmır.11%4

11

4*----- = 0.44100


Xidməti fəaliyyət üzrə qiymət

(meyarlar üzrə fərdi qiymətlər toplanır)
100%
4


Qiymətləndirilmə barədə dövlət qulluqçusunun rəyi:

(mütləq qiymətləndirilən tərəfindən doldurulmalıdır)
Qiymətləndirmə ilə razıyam

Adı, soyadı:

Tarix:

İmza:Dövlət qulluqçusu:

Turan


Vəliyev

4 yanvar 2017-ci il


Bilavasitə rəhbər:

Coşqun


Məmmədov

4 yanvar 2017-ci il
Şöbə müdiri:

Amil


Şükürov

4 yanvar 2017-ci il


Naxçıvan Muxtar Respublikasında dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi Qaydaları”na2 nömrəli Əlavə
Struktur bölmə üzrə qiymətləndirmənin nəticələrinə dair
HESABAT
Qiymətləndirmə aparılan struktur bölmənin (şöbənin) adı: Dövlət qulluğuna kadrların seçilməsi şöbəsi
Struktur vahidin (sektorun) adı: Dövlət qulluqçuları reyestrinin aparılması sektoru
Qiymətləndirilən dövr: 1 yanvar – 31 dekabr 2016-cı il
Dövlət qulluqçusunun

adı, soyadı, atasının adı

Dövlət qulluqçusunun tutduğu vəzifə

Bilavasitə rəhbərin adı, soyadı, tutduğu vəzifə

Qiymətlən-dirmə balı

Narazılıq*

Ümumi qiymətləndirməyə dair qeydlər və şərhlər

1

Turan Vəliyev Anar oğlu

Baş məsləhətçi-hüquqşünas

Coşqun Məmmədov

sektor müdiri4

Yoxdur

Qiymətləndirmə tam obyektiv və qərəzsiz aparılmışdır.

23Dövlət qulluğuna kadrların

seçilməsi şöbəsinin müdiri:
Amil Şükürov11 yanvar 2017-ci il

Ümumi şöbənin müdiri:
Vüsal İbrahimov15 yanvar 2017-ci ilNaxçıvan Muxtar Respublikasında dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi Qaydaları”na

3 nömrəli Əlavə

Dövlət orqanı üzrə dövlət qulluqçularının xidməti fəaliyyətinin

qiymətləndirilməsinin nəticələrinə dair
YEKUN HESABAT
Struktur bölmənin və struktur vahidin adı

Dövlət qulluq-çusunun adı, soyadı, atasının adı

Dövlət qulluqçu-sunun tutduğu vəzifə

Qiymətləndirilmənin keçirilmə tarixi

Rəhbərin

(qiymətləndirənin)

adı,soyadı, tutduğu

vəzifə

Qiymətləndirmə balı

Narazılıq

Ümumi

qiymətləndirmə, məyarlar,qeydlər və şərhlər

1

Dövlət qulluğuna kadrların seçilməsi şöbəsi
Dövlət qulluqçuları reyestrinin aparılması sektoru

Turan Vəliyev

Anar oğluBaş məsləhətçi-hüquqşünas

1 yanvar

31 dekabr2016-cı il

Coşqun Məmmədov
sektor müdiri

4

yoxdur

Qiymətləndirmə tam obyektiv

və qərəzsiz aparılmışdır.2

3
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali

Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın Sədri:İsmayıl Qəribli10 fevral 2017-ci il

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə