1. Məsələnin həll alqoritminin kompüterin başa düşəcəyi şəkildə yazılışı nə adlanır? alqoritm kompüter proqramı
Yüklə 1.24 Mb.
səhifə1/6
tarix16.04.2016
ölçüsü1.24 Mb.
  1   2   3   4   5   6

1. Məsələnin həll alqoritminin kompüterin başa düşəcəyi şəkildə yazılışı nə adlanır?

 1. alqoritm

 2. kompüter proqramı

 3. verilənlər bazası

 4. aparat təminatı

 5. protokol

2. Kompüterin resurslarını – mərkəzi prosessoru, yaddaşı, giriş-çıxış qurğularını idarə etmək üçündür:

 1. tətbiqi proqramlar

 2. sistem proqramları

 3. proqramlaşdırma alətləri

 4. aparat təminatı

 5. alqoritmlər

3. İnsan fəaliyyətinin müxtəlif sahələrinə aid məsələləri həll etmək üçündür?

 1. proqramlaşdırma alətləri

 2. tətbiqi proqramlar

 3. sistem proqramları

 4. utilitlər

 5. antiviruslar

4. Aşağıdakılardan hansı tətbiqi proqramlara aiddir?

 1. Microsoft Word

 2. MS-DOS

 3. Windows XP

 4. UNIX

 5. Solaris

5. İlk proqram kim tərəfindən yazılıb?

 1. Çarlz Bebbic

 2. Ada Lavleys

 3. Pol Allen

 4. Hovard Ayken

 5. Tim Berners Lee

6. Aşağıdakılardan hansı aşağı səviyyəli dildir?


 1. Basic

 2. Assembler

 3. Pascal

 4. Fortran

 5. Alqol-60

7. Yüksək səviyyəli dildə yazılmış proqramı maşın dilinə çevirən proqram...


 1. mətn redaktoru

 2. qrafik redaktor

 3. translyator

 4. drayverlər

 5. utilit

8. MS DOS nədir? 1. proqram təminatı

 2. aparat təminatı

 3. əməliyyat sistemi

 4. oyun

 5. proqramlaşdırma alətləri

9. Bunlardan hansı tətbiqi proqram deyil: 1. qrafik redaktorlar

 2. VBİS

 3. drayver

 4. elektron cədvəllər

 5. elektron təqdimatlar

10. Aşağıdakılardan hansı sistem proqram təminatının tərkib hissəsi deyil? 1. əməliyyat sistemləri

 2. servis proqramları

 3. proqramlaşdırma sistemləri

 4. mətn redaktorları

 5. texniki xidmət proqramları

11. Əməliyyat sistemləri yerinə yetirdikləri funksiyalara görə hansı qruplara bölünürlər? 1. birməsələli və şəbəkə

 2. çoxməsələli və şəbəkə

 3. birməsələli və çoxməsələli

 4. birməsələli, çoxməsələli və şəbəkə

 5. biristifadəçili və çoxistifadəçili

12. Aşağıdakılardan hansı antivirus proqramı deyil? 1. Kasperski

 2. Doctor Web

 3. Nod 32

 4. Virus detecter

 5. McAfee

13. Aşağıdakı əməliyyat sistemlərindən hansı birməsələlidir? 1. Windows XP

 2. Windows Vista

 3. Unix

 4. MS DOS

 5. Solaris

14. Proqram təminatının hansı növləri var? 1. daxili və xarici

 2. sistem və tətbiqi

 3. periferik və mərkəzi

 4. məsələ-yönümlü və proqram-yönümlü

 5. üsul-yönümlü və obyekt-yönümlü

15. Tətbiqi proqram təminatına aiddir:

1. proqramlaşdırma sistemləri

2. qrafik redaktorlar

3. proqram örtükləri

4. VBİS


 1. 1,3

 2. 2,4

 3. 1,2

 4. 1,4

 5. 2,3

16. Əməliyyat sisteminin periferiya qurğuları ilə qarşılıqlı əlaqəsini təmin edən proqram necə adlanır? 1. kontroller

 2. drayver

 3. translyator

 4. domen

 5. redactor

17. Hansı proqram təminatı Microsoft Office paketinin tərkibinə daxildir? 1. SQL Server

 2. Promt

 3. Visual FoxPro

 4. Power Point

 5. heç biri

18. Bunlardan hansı programlaşdırma dili deyil? 1. Paskal

 2. Delphi

 3. Translyator

 4. Fortran

 5. Beyzik

19.Hansı tətbiqi proqram Microsoft şirkətinə məxsus deyil? 1. Power Point

 2. Excel

 3. Photoshop

 4. Outlook Express

 5. WordPad

20. Hansı tətbiqi proqram Adobe şirkətinə məxsus deyil?  1. Flash CS4

  2. Bridge

  3. Photoshop

  4. Acrobat

  5. Finereader

21. İstifadəsi pulsuz olan proqram təminatları necə adlanır? 1. freecodes

 2. freeware

 3. software

 4. free source

 5. free community code

22. Hansı ardıcıllıq daha düzgündür? 1. İstifadəçi - Əməliyyat sistemi - Aparat təminatı(hardware) - Tətbiqi proqramlar

 2. Aparat təminatı - Tətbiqi proqramlar - Əməliyyat sistemi - Istifadəçi

 3. Aparat təminatı - Əməliyyat sistemi - Tətbiqi proqramlar - Istifadəçi

 4. Aparat təminatı - Tətbiqi proqramlar - Istifadəçi - Əməliyyat sistemi

 5. Əməliyyat sistemi - Aparat təminatı - Tətbiqi proqramlar - Istifadəçi

23. Hansı fayl uzantısı arxivasiya proqramlarına məxsus deyil? 1. zip

 2. rar

 3. cab

 4. ace

 5. doc

24. Hansı qrafik redaktor Microsofta aiddir və Windows əməliyyat sistemində çalışan hər bir kompüterdə olur? 1. Photoshop

 2. Paint

 3. İllustrator

 4. İmageready

 5. Photo editor


25. Kataloqlar uzərində icra olunan əməliyyatlar hansılardır?

  1. yenisini yaratmaq, baxmaq, icra etmək, silmək

  2. yenisini yaratmaq, birləşdirmək, koçurmək, silmək

  3. yenisini yaratmaq, baxmaq, koçurmək, silmək

  4. baxmaq, icra etmək, silmək

  5. silmək, koçurmək, icra etmək, yenisini yaratmaq


26. Köçürmə və silmə əməliyyatlarını tətbiq etmək olmaz..

   1. muxtəlif kataloqlardakı fayllar qrupuna

   2. ayrı-ayrı fayllara

   3. butun kataloqa

   4. bir fayla

   5. bir kataloqdakı fayllar qrupuna


27. Windows əməliyyat sistemində proqramı yukləmək ucun ...

 1. bu proqramla əlaqələndirilmiş ikona sıxmaq lazımdır

 2. butun cavablar doğrudur

 3. Baş (Start) menyunun Proqramlar (Programs) alt menyusunu açıb uyğun proqramın adını seçnək lazımdır

 4. Bələdçi (Explorer) pəncərəsindən proqramın uyğun faylını seçmək lazımdır

 5. Baş (Start) menyudan İcra Et (Run) əmri ilə uyğun dialoq pəncərəsini açıb proqramın adını daxil etməklə


28. Windows əməliyyat sistemində bir pəncərədən digər pəncərəyə keçmək uçun nə etmək lazimdir?

 1. lazim olan pəncənin istənilən yerində maus duyməsini sıxmaq lazımdır

 2. tapşırıq panelində uyğun pəncərənin duyməsini secmək lazimdir

 3. Alt+Tab duymələrini sıxmaq lazımdır

 4. pəncərənin başlıq panelində maus duyməsin sıxmaq lazımdır

 5. butun cavablar doğrudur


29. Windows əməliyyat sistemində iş masasının (desktop)əsas komponentləri: Başla (Start) duyməsi, Komputerim (My computer). Daha hansı?

 1. Tapşırıq paneli (Task Bar)

 2. sənədi açmaq uçun dialoq pəncərəsi

 3. sənədi saxlamaq uçun dialoq pəncərəsi

 4. qovluq ağacı

 5. butun cavablar doğrudur


30. Klaviaturanın hansı düyməsi vasitəsilə kursoru sətrin sonuna aparmaq olar?

 1. End

 2. PageUp

 3. PageDown

 4. Ctrl

 5. Home


31. Aşağıdakı yaddaş tiplərinin hansında komputer söndukdən sonra butun informasiya silinir?

 1. RAM

 2. DVD

 3. CD

 4. butun cavablar doğrudur

 5. sərt disk


32. Aşağıdakılardan hansı komputerin giriş qurğusu deyil?

 1. printer

 2. maus

 3. heç biri

 4. klaviatura

 5. skaner


33. Modemin funksiyası nədir?

 1. uzaq məsafədə olan komputerlə əlaqə qurmaq

 2. mətni çap etmək

 3. ekran rənglərini nizamlamaq

 4. komputerin səs xususiyyətinə nəzarət etmək

 5. heç biri


34. Aşağıdakılardan hansına məlumat yazılmaz?

 1. butun cavablar doğrudur

 2. sərt disk

 3. disket

 4. skaner

 5. CD


35. Aşağidakilardan hansı komputerin xususiyyətlərdən biri deyil?

 1. informasiyanı surətlə emal edər

 2. doğru proqramlaşdırıldığında səhv etməz

 3. hər şeyə özu qərar verir

 4. informasiyanı qəbul edər

 5. informasiyanı xaric edər


36. Aşağıdakılardan hansı çıxış qurğusu deyildir?

 1. maus

 2. printer

 3. plotter

 4. səsucaldan

 5. monitor


37. Aşağıdakılardan hansı yaddaş qurğusudur?

 1. monitor

 2. ana kart

 3. elastik disk

 4. printer

 5. klaviatura


38. Kompüterin texniki vasitələri (hardware) nədir?

 1. bütün cavablar doğrudur

 2. kompüterin yaddaş qurğusu

 3. çıxış qurğusu

 4. giriş qurğusu

 5. mikroprossesor


39. Bunlardan hansıları əməliyyat sistemidir?

I   MS-DOS

II   WINDOWS

III   Front Page

IV   Excel

 1. I və II

 2. III və II

 3. I və IV

 4. III və IV

 5. I,II və III


40. Aşağıdakılardan hansı doğrudur?

I     1 bit 0 və 1 rəqəmlərindən təşkil olunur

II   1 bayt 1024 bitdir

III 1024 KB 1 MB-dırIV 1024 GB 1 TB-dır

 1. I,II,III

 2. I,III,IV

 3. I,II

 4. II,IV

 5. I


41.Windows əməliyyat sistemində pəncərələr uzərində icra olunan əsas əməliyyatlar: açmaq, bağlamaq, pəncərəni butun ekrana açmaq. Daha hansı?

 1. pəncərənin ölçulərin dəyişdirmək

 2. tapşırıq panelində duymə şəklində yığmaq

 3. yerini dəyişdirmək

 4. pəncərəni əvvəlki ölçulərində bərpa etmək

 5. butun cavablar doğrudur

42. Windows əməliyyat sistemində Bələdçi (Explorer) proqramı hansı məqsədlə istifadə olunur:

 1. bütün cavablar doğrudur

 2. diskin məzmununu ağac şəklində göstərmək üçün

 3. disk və qovluqların məzmununa baxmaq üçün

 4. proqramları yükləmək üçün

 5. sənədləri açmaq üçün

43. S1:=0 ; FOR I:= 1 TO 4 DO S1:= S1 + I;   S1:=S1*2 ;    

S1 dəyişəninin qiymətini hesablayın.

 1. 20

 2. 30

 3. 80

 4. 70

 5. 25


44. Q:=1 ; FOR I:= 1 TO 4 DO Q:= Q * I; Q:=Q+5;

Q dəyişəninin qiymətini hesablayın.

 1. 29

 2. 37

 3. 34

 4. 44

 5. 54


45. L:=0 ; I:=1 ; WHILE I<=3 DO BEGIN L:=L+I; I:=I+1; END;   L:=L+5;

L dəyişəninin qiymətini hesablayın.

 1. 11

 2. 10

 3. 9

 4. 8

 5. 7


46. S:=1 ; I:=1 ; WHILE I<=3 DO BEGIN S:=S*I; I:=I+1; END;    S:=S+2 ;

S dəyişəninin qiymətini hesablayın.

 1. 8

 2. 10

 3. 9

 4. 7

 5. 6


47. S:=1 ; I:=1 ; WHILE I<=6 DO BEGIN S:=S*I; I:=I+1 END;

Dövrlərin sayını təyin edin.

 1. 6

 2. 10

 3. 5

 4. 4

 5. sonsuz sayda


48. L:=1 ; i:=1 ; While i<=7 do L:=L*i;

Dövrlərin sayını təyin edin.

 1. sonsuz sayda

 2. 10

 3. 5

 4. 4

 5. 3


49. L:=4; IF L<=1 THEN Y:= SQR(L) ELSE Y:=SQRT(L);

Y dəyişəninin qiymətini hesablayın.

 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6


50. P:=16 ; IF P<=4 THEN Y:= SQR(P) ELSE Y:=SQRT(P)   

Y dəyişəninin qiymətini hesablayın.

 1. 4

 2. 2

 3. 1

 4. 5

 5. 6


51. T:=1 ; IF T<=6 THEN Y:= LN(T) ELSE Y:=SIN(T) ;  Y:=Y+5;

Y dəyişəninin qiymətini hesablayın.

 1. 5

 2. 3

 3. 4

 4. 2

 5. 6


52. S1:=1 ; FOR I:= 2 TO 6 DO S1:= S1 + I;   S1:= S1 + 5;

S1 dəyişəninin qiymətini hesablayın.

 1. 26

 2. 20

 3. 19

 4. 22

 5. 24


53. S1:=1 ; For i:= 2 to 5 do S1:= S1 * I;  S1:= S1 +5;

S1 dəyişəninin qiymətini hesablayın.

 1. 125

 2. 119

 3. 118

 4. 117

 5. 122


54. P:=4; I:=2; WHILE I<=5 DO BEGIN P:=P+I; I:=I+1; END;  P:=P+2;

P dəyişəninin qiymətini hesablayın.

 1. 20

 2. 19

 3. 29

 4. 21

 5. 22


55. L:=2 ; I:=1 ; WHILE I<=3 DO BEGIN L:=L*I; I:=I+2; END;   L:=L+4;

L dəyişəninin qiymətini hesablayın

 1. 10

 2. 8

 3. 17

 4. 11

 5. 12


56. S:=6 ; I:=2 ; WHILE I<=6 DO BEGIN S:=S*I; I:=I+2; END;   S:=S+2;     

S dəyişəninin qiymətini hesablayın.

 1. 290

 2. 293

 3. 292

 4. 296

 5. 298


57. S:=10 ; I:=3 ; WHILE I<=9 DO begin S:=S+I; I:=I+3; S:=S+3; end;

S dəyişəninin qiymətini hesablayın.

 1. 31

 2. 30

 3. 34

 4. 33

 5. 36


58. S:=2 ; FOR I:= 4 TO 6 DO S:= S * I;   S:=S+2;

S dəyişəninin qiymətini hesablayın.

 1. 242

 2. 219

 3. 218

 4. 217

 5. 222


59. S:=1 ; FOR I:= 2 TO 5 DO S:= S * I; S:=S+2;  

S dəyişəninin qiymətini hesablayın

 1. 122

 2. 142

 3. 144

 4. 146

 5. 148


60. S:=6; Y:=2 REPEAT S:=S+Y; Y:=Y+2; UNTIL Y>6; S:=S+6;

Göstərilən proqram nümunəsinin nəticəsi olan S dəişəninin qiymətini təyin et?

 1. 24

 2. 20

 3. 28

 4. 22

 5. 30


61. S:=6; Y:=4 REPEAT S:=S+Y; Y:=Y+2; UNTIL Y>8;      S:=S*2;

Göstərilən proqram nümunəsinin nəticəsi olan S dəişəninin qiymətini təyin et?

 1. 48

 2. 46

 3. 38

 4. 22

 5. 30


62. X:=4; İF (X<8) and (X>5) THEN Y:=SQR(X) ELSE Y:=SQRT(X);  Y:=Y+2;

Göstərilən proqramm nümunəsinin nəticəsi olan Y dəişəninin qiymətini təyin etməli?

 1. 4

 2. 6

 3. 8

 4. 2

 5. 10


63. X:=0; İF (X<=8) AND (X>=0) THEN Y:=SIN(X) ELSE Y:=COS(X); Y:=Y*3;

Göstərilən proqramm nümunəsinin nəticəsi olan Y dəişəninin qiymətini təyin etməli?

 1. 0

 2. 1

 3. 2

 4. 3

 5. 4


64. X:=9; İF (X<=8) AND (X>=4) THEN Y:=SQR(X) ELSE Y:=SQRT(X);   Y:=Y+2;

Göstərilən proqramm nümunəsinin nəticəsi olan Y dəişəninin qiymətini təyin etməli?

 1. 5

 2. 8

 3. 6

 4. 3

 5. 4


65. X:=5; İF (X<=8) AND (X>=4) THEN Y:=SQR(X) ELSE Y:=SQRT(X); Y:=Y*2;

Göstərilən proqramm nümunəsinin nəticəsi olan Y dəişəninin qiymətini təyin etməli?

 1. 50

 2. 30

 3. 36

 4. 33

 5. 44


66. S:=6; Y:=2 REPEAT S:=S*Y; Y:=Y+2; UNTIL Y>6; S:=S+2;

Göstərilən proqram nümunəsinin nəticəsi olan S dəişəninin qiymətini təyin et?

 1. 290

 2. 248

 3. 280

 4. 220

 5. 300


67. S:=5; Y:=4 REPEAT S:=S*Y; Y:=Y+2; UNTIL Y>8;   S:=S+2;

Göstərilən proqram nümunəsinin nəticəsi olan S dəişəninin qiymətini təyin et?

 1. 962

 2. 860

 3. 760

 4. 660

 5. 560


68. P:=2 ; K:=2 ; WHILE K<=4 DO P:=P*SQR(K); K:=K+2;  P:=P+2;    

P dəyişəninin qiymətini hesablayın

 1. 130

 2. 125

 3. 346

 4. 334

 5. 234


69. L:=10 ; K:=3 ; WHILE K<=9 DO L:=L+SQR(K); K:=K+3; L:=L+4;

L dəyişəninin qiymətini hesablayın

 1. 140

 2. 120

 3. 344

 4. 336

 5. 367


70. P:=4; X:=1 REPEAT P:=P*SQR(X); X:=X+2; UNTIL X>5;    P:=P+10;

Göstərilən proqram nümunəsinin nəticəsi olan P dəişəninin qiymətini təyin et?

 1. 910

 2. 480

 3. 806

 4. 208

 5. 309


71. R:=8; K:=1 REPEAT R:=R+SQR(K); K:=K+2; UNTIL K>5; R:=R+5;

Göstərilən proqram nümunəsinin nəticəsi olan R dəişəninin qiymətini təyin et?

 1. 48

 2. 28

 3. 80

 4. 20

 5. 30


72. P:=1 ; FOR K:= 2 TO 4 DO P:= P + SQR(K);  P:=P*2;    

P dəyişəninin qiymətini hesablayın

 1. 60

 2. 70

 3. 89

 4. 92

 5. 44


73. P:=1 ; FOR K:= 1 TO 3 DO P:= P * SQR(K); P:=P+2;        

P dəyişəninin qiymətini hesablayın

 1. 38

 2. 20

 3. 19

 4. 22

 5. 24


74. Y:=9; İF (Y<=8) AND (Y>=4) THEN P:=SQR(Y) ELSE P:=SQRT(Y);  P:=P*2;

Göstərilən proqramm nümunəsinin nəticəsi olan P dəişəninin qiymətini təyin etməli?

 1. 6

 2. 8

 3. 9

 4. 3

 5. 4


75. Z:=5; İF (Z<=8) AND (Z>=4) THEN P:=SQR(Z) ELSE P:=SQRT(Z); P:=P*3;

Göstərilən proqramm nümunəsinin nəticəsi olan P dəişəninin qiymətini təyin etməli?

 1. 75

 2. 60

 3. 76

 4. 83

 5. 94


76. S:=6 ; I:=2 ; WHILE I<=6 DO BEGIN S:=S*I; I:=I+2; END ;  S:=S+3;  

S dəyişəninin qiymətini hesablayın

 1. 291

 2. 290

 3. 292

 4. 296

 5. 298


77. S:=10 ; I:=3 ; WHILE I<=9 DO S:=S+I; I:=I+3; S:=S+3;

S dəyişəninin qiymətini hesablayın

 1. 31

 2. 30

 3. 34

 4. 33

 5. 36


78. S:=2 ; FOR I:= 4 TO 6 DO S:= S * I;  S:=S+4;   

S dəyişəninin qiymətini hesablayın

 1. 244

 2. 119

 3. 118

 4. 117

 5. 122


79. S:=1 ; FOR I:= 2 TO 5 DO S:= S * I;  S:=S+5;

S dəyişəninin qiymətini hesablayın

 1. 125

 2. 142

 3. 144

 4. 146

 5. 148

80. Əməliyyat sisteminə daxil deyil: 1. BIOS

 2. Yükləyici proqram

 3. Drayverlər

 4. Əməliyyat sistemin nüvəsi

 5. Heç biri  1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə