01/ a 66 39707-39716 barnard, Chester I. Funcţiile executivului / Chester I. Barnard; trad din lb engl de P. Ionescu. – Chişinău, Cartier, 2003. – 396 p
Yüklə 393.43 Kb.
səhifə1/5
tarix25.04.2016
ölçüsü393.43 Kb.
  1   2   3   4   5
0 - GENERALITĂŢI. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE. ORGANIZARE. INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOTECONOMIE. INSTITUŢII. PUBLICAŢII
Veniamin APOSTOL (1938-2000) : biobibliografie / Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice ; ed. îngr. de S. Mihailiuc ; alcăt. V. Nechiforeac. – Chişinău : AMTAP, 2006. – 120 p.

01/ A 66 39707-39716
BARNARD, Chester I. Funcţiile executivului / Chester I. Barnard ; trad. din lb. engl. de P. Ionescu. – Chişinău, Cartier, 2003. – 396 p.

0/ B 25 39473
BERNARDINO de SAGAHUN, Fray. Istoria generală a lucrurilor din Noua Spanie / Fray Bernardino de Sagahun ; pref., trad., note şi coment. de N. Zărnescu. – Bucureşti : Meridiane, 1989. – 312 p.

008(091)/ B 19 37558
BORGMANN, Albert. Acorarea în realitatea : natura informaţiei la sfârşit de mileniu / Albert Borgmann ; trad. B. Uilecan. – Chişinău : Tehnica-Info, 2003. – 274 p.

007/ B 78 39411, 39412
CHAMOUX, Francois. Civilizaţia greacă în epocile arhaică şi clasică. Vol. 1 / Francois Chamoux ; trad. şi cuv. înainte de M. Gramatopol. – Bucureşti : Meridiane, 1985. – 376 p.

008(091)/ C 43 37643
CHARAUDEAU, Patrick. Talk show-ul : despre libertatea cuvântului ca mit / P. Charaudeau, R. Ghiglione ; trad. de O. Pocovnicu ; pref. de D. Zeca-Budura. – Iaşi : Polirom, 2005. – 230 p.

070/ C 47 40411
Le COADIC, Yves-F. Ştiinţa informării / Yves-F. Le Coadic ; trad. E. Tîrziman. – Bucureşti : Sigma, 2004 . – 104 p.

00/ L 65 39609
CONGRES international des etudes byzantines (XIV ; 1971 ; Bucarest) : actes du XIV congres international des etudes byzantines, 1971, Bucarest / M. Berza, E. Stănescu. –Bucureşti : Ed. Academiei RSR, 1974. – 528p.

008(091)/ C 74 39165
CONGRES international des etudes byzantines (XIV ; 1971 ; Bucarest) : actes du XIV congres international des etudes byzantines, 1971, Bucarest / M. Berza, E. Stănescu. – Bucureşti : Ed. Academiei RSR, 1976. – 738p.

008(091)/ C 74 39166
CORNESCU, Viorel. Managementul organizaţiei / V. Cornescu, I. Mihăilescu, S. Stanciu. –Bucureşti : ALL Beck, 2003 . – 284 p.

005(075)/ C 80 40441
DABNER, David. Design grafic : principiile şi practica designului grafic /David Dabner ; [trad. din lb. engl. : T. Ritner] . –Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2005 . – 192 p.

004/ D 11 39697
DICŢIONAR de media / coord. : F. Balle ; trad. : L. Vasilescu şi M. Constantinescu ; compl. privind media rom. : L. Vasilescu. – Bucureşti : Univers Enciclopedic, [200?] . – 368 p.

004(03)/ D 53 39228, 39229
DICŢIONAR enciclopedic. Vol. 6 : R-Ş / coord. gen. M. D. Popa. – Bucureşti : Ed. Enciclopedică, 2006. – 642 p.

03/ D 53 39387, 39388
DYDERT, Charles B. Managementul culturii organizaţionale : Paşi spre succes / C. B. Dydert, R. A. Jacobs ; trad. de C. Popa. –Iaşi : Polirom, 2006. – 184 p.

005/ D 98 40402
EVALUAREA ştiinţei şi oamenilor de ştiinţă : un dialog Est-Vest despre evaluarea cercetării în Europa post-comunistă / ed. de M. S. Frankel şi J. Cave ; trad. : F. Tudor. – Chişinău : Tehnica-Info, 2002. – 234 p.

001/ E 93 39420, 39421
LABREGERE, Roland. Managerul începător : ghid de reuşită în noul post / Roland Labregere ; trad. de G. Sandu. –Iaşi : Polirom, 2007. – 208 p.

005/ L 11 40404
LAURENZA, Domenico. Maşinăriile lui Leonardo : secrete şi invenţii în codexurile da Vinci / D. Laurenza, M. Taddei, E. Zanon ; [trad. din lb. ital. : A. Niculescu] . –Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2006 . – 240 p.

001/ L 38 39333
MANAGEMENT intercultural : Valorizarea diferenţelor culturale / coord. D. Zaiţ. –Bucureşti : Ed. Economică, 2002 . – 358 p.

008/ M 24 40009

MANUAL de jurnalism. Vol. 2. Genurile jurnalistice / coord. M. Coman. – a 2-a ed., rev. – Iaşi : Polirom, 2006. – 288 p.

070(075)/ M 24 40442
MEMBRII Academiei de Ştiinţe a Moldovei : Dicţionar (1961-2006) Vol. 1 / Acad. de de Ştiinţe a Moldovei ; coleg. de red. : H. Corbu [ş. a.] . –Chişinău : Ştiinţa, 2006. – 432 p.

001(03)/ M 54 39847
100 cele mai frumoase muzee ale lumii / trad. : M. Moldoveanu, P. Bîrsanu, A. Frăţilă. – Bucureşti : ALL, 2006 . – 208 p.

069/ O-11 39332
POPESCU, Cristian Florin. Dicţionar de jurnalism, relaţii publice şi publicitate / Cristian F. Popescu. – Bucureşti : Ed. Niculescu, 2007 . – 656 p.

070(03)/ P 84 40444
RELAŢII de grup, management şi organizare / [B. Palmer, W. G. Lawrence, J. E. Neumann ş. a.] ; trad. B. Uilecan. – Chişinău : Tehnica-Info, 2004. – 304 p.

005/ R 41 39447, 39448, 40403
Constantin RUSNAC : biobibliografie / Biblioteca Naţională a RM ; [alcăt. : L. Balan, A. Juraveli] . – Chişinău : [s. n.] , 2006. – 152 p.

01/ R 95 39704, 39705, 38999
SAVA, Iosif. Invitaţii Eutherpei : trei serate TV cu A. Zub, A. Paleologu, D. Tudoran [ş. a.] / Iosif Sava. – Iaşi : Polirom, 1997. – 370 p.

008/ S 26 37669
ZECA-BUZURA, Daniela. Jurnalismul de televiziune / Daniela Zeca-Buzura. – [Iaşi] : Polirom, 2005. – 200 p.

070/ Z 43 40427
ZECHERU, Mihaela. Biblioteca publică în sistemul cunoaşterii : percepţie şi expectanţă / Mihaela Zecheru. – Bucureşti : Cartea Universitară, 2005.- 336 p.

02/ Z 43 39613
* * *

БАЧИНИН, Владислав. Культурология : Энциклопедический словарь / Владислав Бачинин. – Санкт-Петербург : Изд-во Михайлова, 2005. – 286 р.

008(03)/ Б 322 40095
ГУРЕВИЧ, Павел. Культурология : учеб. для вузов / Павел Гуревич. – 4-е изд., стереотип. – Москва : Гардарики, 2007. – р.

008(075)/ Г 951 40089, 40090
ЕРМИШИНА, Надежда. Культурология : учеб. пособие для вузов / Надежда Ермишина. – Москва : Трикста, 2006. – 432 р.

008(075)/ Е 739 40032
КАРМИН, Анатолий. Культурология : учеб. для студентов вузов / Анатолий Кармин. - Санкт-Петербург : Лань, 2001. – 832 р.

008(075)/ К 242 39262
КУЛЬТУРОЛОГИЯ : Практикум : учеб. пособие для студентов вузов / [А. В. Бабаева, В. А. Глуздов, А. А. Касьян и др.] ; под ред. А. Фортунатовой, Л. Е. Шапошникова. – Москва : Высшая школа, 2006. – 312 р.

008(075)/ К 906 40031
МИХЕЕВА, Н. А. Менеджмент в социально-культурной сфере : социально-экономические механизмы и методы управления : учеб. пособие / Н. А. Михеева, Л. Н. Галенская. - Санкт-Петербург : Изд-во Михайлова, 2000. – 170 р.

008/ М 695 2309
ПЕТКОВА, Светлана. Справочник по мировой культуре и искусству / Светлана Петкова. – 2-е изд., испр. – Ростов на Дону : Феникс, 2006. – 512 р.

008(091)(03)/ П 295 39267
РОЗИН, Вадим. Теория культуры / Вадим Розин. – Москва : Nota Bene, 2005. – 416 р.

008/ Р 648 39281
ФИДЕЛЬМАН, Григорий. Альтернативный менеджмент : путь к глобальной конкурентноспособности / Г. Фидельман, С. Дедиков, Ю. Адлер. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 186 р.

005/ Ф 50 38043
ЭЛИАДЕ, Мирча. Аспекты мифа / Мирча Элиаде. – 3-е изд. – Москва : Акад. Проект, 2005. – 224 р.

008/ Э 46 40086


  1. - FILOZOFIE. PSIHOLOGIE

1/14 – FILOZOFIE


ALLEN, Judy. Enciclopedia fantasy / Judy Allen ; [trad. din lb. engl. : D. Lupu, C. Tabarcea ; cuv. înainte de J. Stroud] . – Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2006. – 144 p.

1(03)/ A 38 40362
CONTA, Vasile. Teoria fatalismului. Teoria ondulaţiei universale / Vasile Conta ; postf. de P. Dumitrescu. – Iaşi : Junimea, 1995. – 488 p.

1/ C 76 37668
DERGACIOV, Lidia. Filosofia / L. Dergaciov, P. Rumleanschi, L. Roşca. – Chişinău : [s. n.] , 2002. – 336 p.

1(075)/ D 45 36196
FILOSOFIA de la A la Z : dicţionar enciclopedic de filosofie / E. Clement, C. Demonque, L. Hansen-Love [ş. a.] ; trad. : M. Mărculescu-Cojocea, A. Cojocea. – Bucureşti : ALL, 2000. – 572 p.

1(03)/ F 52 40339
KING, Peter J. O sută de filozofi : viaţa şi opera celor mai mari gânditori ai lumii / Peter J. King ; [trad. din lb. engl. L. Stan] . – Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2006. – 192 p.

1(03)/ K 46 39345
PETIDEMANGE, Guy. Filozofi şi filozofii ale secolului al XX-lea / Guy Petidemange ; trad. din fr. de V. Durnea. – Chişinău : Cartier, 2003. – 528 p.

1/ P 50 39415-39417
PULFORD, Nicola de. Cartea de vrăji : peste 40 de formule secrete, cu care vei obţine ce vrei în iubire, la serviciu şi la joacă / Nicola de Pulford. – Bucureşti : Curtea Veche, 2006. – 128 p.

1/ P 97 40115

159.9 PSIHOLOGIE


BOTEZAT, Elena Aurelia. Dicţionar de comunicare, negociere şi mediere / E. A. Botezat, E. M. Dobrescu, M. Tomescu. – Bucureşti : C. H. Beck, 2007. – 188 p.

159.92(03) 40401
BUZDUGAN, Tiberiu. Psihologia pe înţelesul tuturor / Tiberiu Buzdugan. – Bucureşti : Ed. Didactică şi Pedagogică, [2006] . – 234 p.

159.9(075)/ B 98 39610
CARNEGIE, Dale. Secretele succesului : Cum să vă faceţi prieteni şi să deveniţi influent / Dale Carnegie ; trad. de L. Gervescu. – Bucureşti : Curtea Veche, 2000. – 248 p.

159.9/ C 23 36222
CHAVIGNY, P. Arta conversaţiei / P. Chavigny ; trad. : I. Puia. – Bucureşti : Garamond, [2003] . – 118 p.

159.92/ C 50 39606
LASSUS, Rene de. Programarea neuro – lingvistică şi arta comunicării / Rene de Lassus ; trad. de A. Bădescu. – [Bucureşti] : Teora, [2004] . – 206 p.

159.92/ L 35 40423
MUCCHIELLI, Alex. Arta de a comunica : metode, forme şi psihologia situaţiilor de comunicare / Alex Micchielli ; trad. de G. Sfichi, G. Puică, M. Roman. – [Iaşi] : Polirom, 2005. – 262 p.

159.92/ M 92 39172, 39173
NESTERENCO, Constantin. Psihologia managerială / Constantin Nesterenco. – Chişinău : Evrica, 2005. – 140 p.

159.9(075)/ N 45 40412
PALII, Alexei. Cultura comunicării / Alexei Palii. – Chişinău : Epigraf, 1999. – 176 p.

159.92/ P 17 40018
* * *

БОЛЬШОЙ психологический словарь / под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. – 3-е изд., доп. и перераб. – Санкт-Петербург : Прайм-Еврознак, 2006. – 672 р.

159.9(03)/ Б 799 39954
ДОБРОТВОРСКИЙ, Игорь. Самоучитель психологического мастерства : практическое руководство по управлению разумом / Игорь Добротворский. – Ростов на Дону : Феникс, 2006. – 224 р.

159.9/ Д 566 39955, 39956
МАКЛАКОВ, Анатолий. Общая психология : учеб. для вузов / Анатолий Маклаков. - Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 584 р.

159.9(075)/ М 159 39629-39631
НЕМОВ, Роберт. Психология : учеб. для студентов вузов : в 3-х кн. Кн. 3. Психодиагностика : Введение в психологическое исследование с элементами математической статистики / Роберт Немов. – 4-е изд. – Москва : Владос, 2005. – 632 р.

159.9(075)/ Н 50 39928-39931
ПСИХОЛОГИЯ и этика делового общения : учеб. пособие для студентов вузов / авт.-сост. М. А. Поваляева. – 2-е изд. - Ростов на Дону : Феникс, 2006. – 352 р.

159.9(075)/ П 863 39960-39962
ПСИХОЛОГИЯ музыкальной деятельности : теория и практика : учеб. пособие / под ред. Г. М. Цыпина. – Москва : Academa, 2003. – 368 р.

159.9(075)/ П 863 40045

17- ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


BALDRIGE, Letitia. Codul manierelor în afaceri / Letitia Baldrige. – Ed. adăug. şi rev. – Bucureşti : Business Tech International Press, [1997] . – 432 p.

17/ B 18 39668, 39669
CHATELET, Sylvie-Anne. Ghidul bunelor maniere / Sylvie-Anne Chatelet ; trad. : I. Mihăilescu de Hillerin. – Bucureşti : Ed. Niculescu, [2007] . - 158 p.

17/ C 49 40425
GIVENS, David. Semnele dragostei şi limbajul trupului : Ghid practic pentru îndrăgostiţi / David Givens ; trad. de H. Pop. – Iaşi : Polirom, 2005. – 272 p.

17/ G 50 40126
* * *

БАЧИНИН, Владислав. Этика : Энциклопедический словарь / Владислав Бачинин. – Санкт-Петербург : Изд-во Михайлова, 2005. – 288 р.

17(03)/ Б 322 40093
ГУРЕВИЧ, Павел. Этика : учеб. для студентов вузов / Павел Гуревич. – Москва : ЮНИТИ, 2006. – 416 р.

17(075)/ Г 951 40050-40053
ИВАНОВ, Владимир. История этики средних веков : учеб. пособие для студентов вузов / Владимир Иванов. - Санкт-Петербург : Лань, 2002. – 464 р.

17(075)/ И 201 40084, 40085
КУЗНЕЦОВ, Игорь. Современный этикет / Игорь Кузнецов. – 4-е изд. – Москва : «Дашков и К» , 2007. – 496 р.

17/ К 891 40059-40061
МИШАТКИНА, Татьяна. Педагогическая этика : учеб. пособие для вузов / Татьяна Мишаткина. – Ростов на Дону : Феникс, 2004. – 304 р.

17(075)/ М 71 39957-39959
РАДУГИН, А. Этика : учеб. пособие / А. Радугин. – Москва : Центр, 2003. – 224 р.

17(075)/ Р 156 39640
Я познаю мир : Этикет во все времена : детская энциклопедия / авт.-сост. А. Яковлев. – Москва : АСТ, 2004. – 448 р.

17(03)/ Я 11 39789
18 – ESTETICĂ
TOWNSEND, Dabney. Introducere în estetică / Dabney Townsend. – Bucureşti : ALL, [2000] . – 304 p.

18/ T 20 39757
* * *

БАЧИНИН, Владислав. Эстетика : Энциклопедический словарь / Владислав Бачинин. – Санкт-Петербург : Изд-во Михайлова, 2005. – 286 р.

18(03)/ Б 322 40094, 40096
ГУРЕВИЧ, Павел. Эстетика : учеб. для студентов вузов / Павел Гуревич. – Москва : ЮНИТИ, 2006. – 304 р.

18(075)/ Г 951 40046-40049
ЯКОВЛЕВ, Евгений. Эстетика : учеб. пособие для студентов вузов / Евгений Яковлев. – Москва : Гардарики, 2006. – 464 р.

18(075)/ Я 474 40082, 40083
2 – RELIGIE. TEOLOGIE
FLORI, Jean. Război sfînt, jihad, cruciadă : Violenţă şi religie în creştinism şi islam / Jean Flori ; trad. din fr. de F. Andreca. – Chişinău]: Cartier, 2003. – 328 p.

23/28 / F 69 39451-39453
ÎNALT Prea Sfinţitul Dr. Daniel Ciobotea Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. Doctor Honoris Causa / Universitatea de Arte „George Enescu”. – Iaşi : [s. n.] , 2006. – 102 p.

2/ Î 57 39135
VIEŢILE sfinţilor. Vol. 1 / prelucrate de Al. Lascarov-Moldovanu ; cuv. înainte de G. Mihăilă. – Bucureşti : Artemis, 1991. – 256 p.

23/28 / V 61 37174
* * *

ЗАЩИТИМ имя и наследие Рерихов / гл. ред. Л. В. Шапошникова. Т. 1. Документы. Публикации в прессе. Очерки. – Москва : Междунар. Центр Рерихов, 2001. – 720 р.

2/ З 402 39002
ЗАЩИТИМ имя и наследие Рерихов / гл. ред. Л. В. Шапошникова. Т. 2. Звезда волхвов, Или Христос в Гималаях / Ксения Мяло. В поисках Православия ; Современники / Александр Владимиров. – Москва : Междунар. Центр Рерихов, 2001. – 424 р.

2/ З 402 39004
ЗАЩИТИМ имя и наследие Рерихов / гл. ред. Л. В. Шапошникова. Т. 3. Документы. Публикации в прессе. Очерки. – Москва : Междунар. Центр Рерихов, 2001. – 1094 р.

2/ З 402 39003
3 - ŞTIINŢE SOCIALE
31 - STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
DICŢIONARUL alterităţii şi al relaţiilor interculturale / coord. de G. Ferreol, G. Jucquois ; trad. de N. Farcaş. – Iaşi : Polirom, 2005. – 688 p.

316(03)/ D 53 39178
ENCICLOPEDIE de psihosociologie / coord. S. Chelcea, P. Iluţ ; red. M. Milca. – Bucureşti : Ed. Economică, [2003] . -390 p.

316(03)/ E 54 40352
MAUSS, Marcel. Eseu despre natura şi funcţia sacrificiului / M. Mauss, H. Hubert ; trad. de G. Gavril ; stud. introd. de N. Gavriluţă. – Iaşi : Polirom, 1997. – 204 p.

316/ M 41 37667
ŞELARU, Vasile. Comunicarea între informare şi manipulare : Dresori şi vânzători / V. Şelaru, C. Coman. – Bucureşti : ALL Beck, 2005. – 166 p.

316/ Ş 45 40407, 40408
* * *

КРАВЧЕНКО, Альберт. Социология : учеб. для вузов / Альберт Кравченко. – Москва : Академ. Проект, 2006. – 512 р.

316(075)/ К 772 39997
МИХАЙЛОВА, Людмила. Социология культуры : учеб. пособие для вузов / Людмила Михайлова. – 3-е изд., доп. – Москва : «Дашков и К» , 2006. – 344 р.

316(075)/ М 69 40054, 40055
СОЦИОЛОГИЯ : основы общей теории : учеб. для вузов / отв. ред. Г. В. Осипов, Л. Н. Москвичев. – Москва : Норма, 2005. – 892 р.

316(075)/ С 693 40035, 40091, 40092
ШЕНДРИК, Анатолий. Социология культуры : учеб. пособие для студентов вузов / Анатолий Шендрик. – Москва : ЮНИТИ, 2005. – 496 р.

316(075)/ Ш 472 40036, 40037, 40057, 40058

32 – POLITICĂ


DRAGOMIR, Caius. Tranziţie politică actuală : Metamorfoza unui sistem de semnificaţii : Eseuri 2 / Caius Dragomir. – Cluj : Dacia, 1992. – 288 p.

32/ D 80 37641
GHIDUL tânărului lider politic / Asociaţia pentru Democraţie Participativă „ADEPT” . – Chişinău : [s. n.] . – 2002. – 108 p.

32/ G 42 39023
LINDBLOM, Charles E. Elaborarea politicilor / C. E. Lindblom, E. J. Woodhouse ; trad. din lb. engl. de C. Boca. – Chişinău : Cartier, 2003. – 236 p.

32/ L 75 39403-39405

TURCHETTI, Mario. Tirania şi tiranicidul : forme ale opresiunii şi dreptul la rezistenţă din Antichitate până în zilele noastre / Mario Turchetti ; trad. din fr. de E. Galaiciu-Păun. – Chişinău : Cartier, 2003. – 1128 p.

32/ T 95 39406
WINOCK, Michil. Vocile libertăţii : scriitori angajaţi din sec. al XIX-lea / Michil Winock ; trad. din fr. de F. Sicoie. – Chişinău : Cartier, [2003] . – 846 p.

32/ W 72 39556, 39557
33 – ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
MARKETING : dicţionar explicativ / coord. : C. Florescu, P. Mălcomete, N. A. Pop. – Bucureşti : Ed. Economică, [2007] . – 816 p.

339.138(03)/ M 31 39038
MOUTINHO, Luiz. Analiza cantitativă în managementul marketingului / L. Moutinho, M. Goode, F. Davies ; trad. B. Uilecan ; red. P. Onofrei. – Chişinău : Tehnica-Info, 2005. – 338 p.

339.138(075)/ M 90 39418, 39419
An OUTLINE of the american economy / R. L. McCan, W. H. P. Lundy, J. L. Ellington [ş. a.] . – [S. l.] : United States Inform. Agency, [1992] . – 216 p.

33/ O-93 39794
34 - DREPT. JURISPRUDENŢĂ
HEINZE, Eric. Orientarea sexuală : Un drept al omului : un eseu despre legislaţia internaţională a drepturilor omului / Eric Heinze ; trad. F. Tudor. – Chişinău : Tehnica-Info, 2002. – 402 p.

34/ H 49 39413, 39414
35 – ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARMATĂ. ARTĂ MILITARĂ
LYNN, Laurence E. Jr. Managementul public ca artă, ştiinţă şi profesie / Laurence E. Jr. Lynn ; trad. D. Stanciu. – Chişinău : ARC, [2004] . – 176 p.

35/ L 99 39655
POLLITT, Christopher. Reforma managementului public : analiză comparată / C. Pollitt, G. Bouckaert ; trad. din engl. D. Stanciu. – Chişinău : Epigraf, 2004. – 336 p.

35/ P 80 39664-39666
SIMON, Herbert A. Administraţia publică / H. A. Simon, V. A. Thompson, D. W. Smithburg ; cu o nouă introd. de H. A. Simon, V. A. Thompson ; trad. din engl. de A. Anghel, C. Hârceag, S. Constantinescu. – Chişinău : Cartier, 2003. – 756 p.

35/ S 61 39429-39431
37 - EDUCAŢIE . ÎNVĂŢĂMÎNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
BULETIN informativ. Nr. 1 / Min. Educaţiei şi Tineretului al RM. – Chişinău : [Univers Pedagogic] , 2007. – 68 p.

37/ B 93 40252, 40253
BULETIN informativ. Nr. 2 / Min. Educaţiei şi Tineretului al RM. – Chişinău : [Univers Pedagogic] , 2007. – 76 p.

37/ B 93 40250, 40251
BULETIN informativ. Nr. 3 / Min. Educaţiei şi Tineretului al RM. – Chişinău : [Univers Pedagogic] , 2007. – 52 p.

37/ B 93 40248, 40249
COZMA, Valeriu. Istoria Universităţii de Stat din Moldova (1946-1996) / Valeriu Cozma ; red. responsabil G. Rusnac. – Chişinău : [s. n.] , 1996. – 560 p.

378/ C 86 39028
ECO, Umberto. Cum se face o teză de licenţă : Disciplinele umanistice / Umberto Eco ; trad. de C. Popescu. – Ed. rev. – Iaşi : Polirom, 2006. – 264 p.

378/ E 20 40426
GHIDUL studiilor postuniversitare 2005 / AŞM ; [aut. ideii şi coord. V. Ciorbă] . – Chişinău : Pro-Ştiinţa, 2005. – 96 p.

378/ G 42 39407, 39408
NICOLA, Ion. Tratat de pedagogie şcolară / Ion Nicola. – [Bucureşti] : Aramis, [2003] . – 576 p.

373/ N 59 40445
ORGANIZAREA şi dirijarea procesului educaţional în învăţămîntul preşcolar, primar, gimnazial şi liceal : anul de studii 2007-2008 : sugestii şi recomandări metodologice şi manageriale / Min. Educaţiei şi Tineretului al RM. – Chişinău : [Univers Pedagogic] , 2007. – 168 p.

37/ O-72 40241, 40242
PLANURILE de învăţămînt : Curriculum Naţional : pentru învăţămîntul primar, gimnazial, mediu general şi liceal : 2007-2008 / Min. Educaţiei şi Tineretului al RM. – Chişinău : [s. n.] , 2007. – 64 p.

37/ P 71 40246, 40247
VOICULESCU, Elisabeta. Pedagogie preşcolară / Elisabeta Voiculescu. – A 2-a ed., rev. – Bucureşti : Aramis, [2003] . – 142 p.

373/ V 84 40429, 40430
* * *

ПЕДАГОГИКА : учеб. пособие / под ред. П. Пидкасистого. – Москва : Высшее Образование, 2007. – 432 р.

37(075)/ П 24 40102-40106
ПЕДАГОГИКА и психология высшей школы : учеб. пособие для вузов / отв. pед. М. Буланова-Топоркова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ростов на Дону : Феникс, 2006. – 512 р.

37(075)/ П 24 39963, 39964
ПОДЛАСЫЙ, Иван. Педагогика : учебник / Иван Подласый. – Москва : Высшее Образование, 2007. – 544 р.

37(075)/ П 442 40107-40109
СТОЛЯРЕНКО, Людмила. Педагогическая психология : учеб. пособие для студентов вузов / Людмила Столяренко. – 4-е изд. – Ростов на Дону : Феникс, 2006. – 542 р.

37(075)/ С 816 39965-39967
39 - ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ. FOLCLOR
BĂNĂŢEANU, Tancred. Portul popular românesc / Tancred Bănăţeanu. – Bucureşti : Ed. Didactică şi Pedagogică, 1965. – 104 p.

39/ B 22 37639
BĂRBIERU, A. De la lume adunate… : scenarii folclorice / A. Bărbieru, T. Neculce. – Chişinău : Univers Pedagogic, 2006. – 68 p.

39/ B 29 39644, 39645
BUZILĂ, Varvara. Pâinea – aliment şi simbol : Experienţa sacrului / Varvara Buzilă. – Chişinău : Ştiinţa, 1999. – 374 p.

39/ B 96 32456-32460
COMTE, Fernand. Mitologiile lumii / Fernand Comte ; trad. din lb. fr. A. Bădescu. – Bucureşti : Enciclopedia RAO, [2006] . – 322 p.

398.22/ C 73 39334
  1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə