+++ To n Su`ng Lo`ng Thu*o*ng Xo't Chu'a Giesu +++ Ca’c link co’ kinh
Yüklə 37.63 Kb.
tarix28.02.2016
ölçüsü37.63 Kb.
+++ To^n Su`ng Lo`ng Thu*o*ng Xo't Chu'a Giesu +++Ca’c link co’ kinh:

http://thanhtamchuagiesu.org/ThanhTam/

http://nuvuonghoabinh.org/ThanhTam/

http://nuvuonghoabinh.net/DocKinh/thanhtamgiesu.htm

1. La`m da^'u Tha'nh Gia' va` do.c Truyen Tin moi ) )

http://thanhtamchuagiesu.org/ThanhTam/

( Kinh Nu Vuong Thien Dang: ( moi )

http://nuvuonghoabinh.org/ThanhTam/TT_prayers.htm#1
2. Doc. Hoa(.c Ha't Kinh Ca^`u Xin Chu’a Tha’nh Tha^`n ( moi )

http://nuvuonghoabinh.org/ThanhTam/TT_prayers.htm#2

Hát bài CẦU XIN CHÚA THÁNH THẦN <<== Nhạc Midi3. Tuan Cuu Nhat ngay thu 2 Chua thanh than ( moi )

(Thu*’ 6, 25/06/04: ddo.c TCN nga`y thu*’ 1 )

http://nuvuonghoabinh.org/ThanhTam/tuancuunhat.htm

http://nuvuonghoabinh.org/ThanhTam/tuancuunhat_5.htm
ĐỌC TUAN CUU NHAT

Ngày Thứ Nhất

Ngày Thứ Hai

Ngày Thứ Ba

Ngày Thứ Tư

Ngày Thứ Năm

Ngày Thứ Sáu


Ngày Thứ Bảy

Ngày Thứ Tám

Ngày Thứ Chín
4. 1 kinh Lay. Cha, 1 kinh Ki’nh Mu*`ng, 1 kinh tin kinh ( mo*`i )

http://nuvuonghoabinh.org/ThanhTam/TT_prayers.htm#3

5. Lan hat Ki’nh Lo`ng Thuong Xo’t Chu’a ( mo*`i 5 anh chi )
LẦN HẠT KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA :

http://nuvuonghoabinh.org/ThanhTam/LanHatMercy.htm
- Ha’t (1 la^`n ): Ngo'.i ca lòng thu'o'ng xót, Chúa ddã ban ta(.ng con. Ho'~i trái tim tu'` nhân, con tín thác no'i Ngài.
Mo^i~ ha.t lo*n' ddoc (1 la^`n): Lay Cha Ha(`ng Hu*u~, con xin da^ng Cha Minh` va` Mau', Linh Ho^n` va` Tha^`n tinh' cua? Con ye^u da^u' Cha, la` DDu*’c Giesu Kito^, Chua' chung' con, dde^? dde^n` vi` to^i. lo^i~ chung' con va` toa`n the^' gio*i'

Muoi` hat nho? ddoc (10 la^`n): Vi` cuo^.c kho^? na.n ddau thu*o*ng cua? Chua' Giesu Kito^, xin Cha thuong xot chu’ng con . va` toa`n the^' gio*i'.

Ket thuc chuoi hat, ddoc ba la^`n: Lay. DDa^’ng Chi' Tha'nh, la Thien Chu’a Toa`n Na(ng Ha(ng` Hu*u~, xin thuong xo't chung con . va` toa`n the^' gio*i'.

- Va` doc tiep 3 lan: O^i, Ma'u va` Nu*o*'c, tuo^n ra tu*` Tra'i Tim Chua' Giesu, la` nguo^`n ma.ch lo`ng Chua' thuong xot chung con , con tro^ng ca^.y no*i Nga`i.
5a. Hat Ki’nh Lo`ng Thuong Xo’t Chu’a ( moi )

6. Kinh Ca^`u Nguye^.n cho Ca’c Linh Ho^`n To^.i Lo^~i ( moi )

Kinh CẦU CHO CÁC LINH HỒN TỘI LỖI:http://nuvuonghoabinh.org/ThanhTam/caucholinhhontoiloi.htm
http://nuvuonghoabinh.net/ttcg/KinhCauChoCacLinhHon.htm
Thu*’ Hai

6a. KinhThanh Hien Cho Thanh Tam Duc Chua Giesu ( mo*`i )

Kinh THÁNH HIẾN CHO THÁNH TÂM ĐỨC CHÚA GIÊSU:http://nuvuonghoabinh.org/ThanhTam/thanhhienchottgiesu.htm

Thu*’ Ba

6a. Kinh Truye^`n Gia’o (mo*`I )

http://thanhtamchuagiesu.org/ThanhTam/TT_prayers.htm#17d

Thu*` Na(m

6a. Kinh Ca^`u xin Lo`ng Thu*o*ng Xo’t Chu’a ( mo*`I )
Kinh CẦU LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA:

http://nuvuonghoabinh.org/ThanhTam/cauxinlongthuongxotchua.htm
http://nuvuonghoabinh.net/ttcg/KinhCauLongThuongXotChua.htm
Thu*’ sa’u mu`a Chay

6a. Ngắm 14 CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ ( mo*`I )

Đọc trong Chua Nhat Mua Chay, Thu Sau Mua Chay . Va moi ngay Trong Tuan Thanh .
Thu Sau Mua Chay & moi ngay trong Tuan Thanh )


6a. Kinh Ca^`u Chi.u Na.n  (mo*`I )

Kinh: Cầu Chịu Nạnhttp://nuvuonghoabinh.org/ThanhTam/TT_prayers.htm#17

Ca^`n 3 ngu*o*`i do.c


Thu*’ Sa’u va` Thu*’ sa’u da^`u tha’ng ( se khong doc Kinh nay trong thu sau mua chay)

6a. Kinh Ca^`u Tra’i Tim Du*’c Chu’a Giesu ( mo*`I 1 anh minh nghia 2 giesu yeu con )

Ca^`n 2 ngu*o*`i ddo.c

Kinh Cầu TRÁI TIM ĐỨC CHÚA GIÊSU:

http://nuvuonghoabinh.org/ThanhTam/traitimchuagiesu.htm
http://nuvuonghoabinh.net/ttcg/KinhCauTTCG.htm
Thu*’ Ba?y

6a. Kinh DÂNG LOÀI NGƯỜI CHO RẤT THÁNH TRÁI TIM ĐỨC GIÊSU ( )

http://thanhtamchuagiesu.org/ThanhTam/TT_prayers.htm#17c
Chu’a Nha^.t

6a. Kinh Ki’nh Mi`nh Tha’nh Chu’a (mo*`I )

http://thanhtamchuagiesu.org/ThanhTam/TT_prayers.htm#17b

7. Bai hat “ thanh tam Chua Giesu Vua ” ( mo*`I )

Hát 1 bài THÁNH Ta^m Chua Giesu <<== Nhạc Midihttp://nuvuonghoabinh.org/ThanhTam/TT_music.htm

http://vietnamthanhca.com/thanhca.html

Thu*’ sa’u da^`u tha’ng

7a. Kinh Den Ta Trai Tim Chua ( mo*`i )
http://nuvuonghoabinh.org/ThanhTam/TT_prayers.htm#9
http://nuvuonghoabinh.net/cackinh/DenTaTraiTimChua.htm


8. Kinh Ca^`u cho Ca’c Linh Mu.c ( mo*`i )

Kinh CẦU CHO CÁC LINH MỤC:http://nuvuonghoabinh.org/ThanhTam/caucholinhmuc.htm


9. Bai Doc 1 va` Dap Ca ( mo*`I )

http://nuvuonghoabinh.org/ThanhTam/TT_prayers.htm#13

http://thanhlinh.net
Ta. o*n Chu'a
9a. Bai doc 2 ( mo*`i )

Chu? Nhat va cac nga`y le^~ Tro.ng co’ Ba`i Doc 2
10. Phu’c Am ( moi )

)

La.y Chu'a Kito^, ngo*.i khen Chu'a

)

  1. Mo*`i cac anh chi. cu`ng len da^ng lo*`i nguye^.n. ( moi hoa thien ly )

Thang 11 la thang cau cho cac linh hon .Xin mo*`i ca'c anh chi.` hay~ post nhu*ng~ y' chi? cau` nguye^.n va` nhu*ng~ linh ho^n` muo^n' ca^u` nguye^.n trong gio` kinh na`y
11a. Bai Hat dang Chua ( moi )

http://vietnamthanhca.com/cauhon.html
Chu’a Nha^.t

11a. Ba`i Ha’t Kinh Hoa Binh ( mo*`i )

http://vietnamthanhca.com/kinh/KinhHoaBinh.mid

Thu*’ Tu* :

11a. Kinh Ca^`u Tha’nh Giuse ( mo*`i )

ThuTu: KinhCauGiusehttp://www.nuvuonghoabinh.org/ThanhTam/TT_prayers.htm#17a

12. Kinh cam on ( mo*I )

.KinhCamOnhttp://nuvuonghoabinh.org/ThanhTam/TT_prayers.htm#18
13. Kinh trong cay & cac cau lay, Lam Dau Thanh Gia ( moi )

.KinhTrongCayCacCauLayhttp://nuvuonghoabinh.org/ThanhTam/TT_prayers.htm#19

http://nuvuonghoabinh.net/cackinh/CacCauLay.htm
14. Bai Tha’nh ca da^ng Me. ( mo*`I )

Hát 1 bài THÁNH CA DÂNG MẸ <<== Nhạc Midihttp://www.geocities.com/bangnhi007/TC-midi-karaoke.html

http://vietnamthanhca.com/thanhnhacmancoi.html

15. Lo*`i Ca’m O*n va Ke^’t Thu’c ( mo*`i )


*,,¸,.·´¯`·.,¸,,¸,.·´¯`·., † † †¸* Tha'nh Ta^m Chua' Giesu xin ca'm o*n Anh Chi Em dda~ dde^'n vo*'i TGCGiesu trong gio*` kinh ca^`u Lo`ng Thu*o*ng Xo't Chua'. Xin Chua' va` Me. Maria chu'c la`nh va` tuo^n ddo^? muo^n nga`n ho^ng` a^n tre^n mo.i ngu*o*i` va` gia ddinh`... Xin cha^n tha`nh ca’m o*n Anh Chi Em.

*,,¸,.·´¯`·.,¸,,¸,.·´¯`·., † † †¸* Gio*` Tha'nh Ca ba('t dda^`u. Xin Anh Chi Em gio* tay hat' Tha’nh ca dde^? chu'ng ta cu`ng chu'c tu.ng, ca?m ta. tinh` ye^u thu*o*ng cua? Chua' va` to^n vi.nh Me. Maria. Xin mo*`i quy’ A/C gio* tay.
*,,¸,.·´¯`·.,¸,,¸,.·´¯`·., † † †¸* Men Chao cac ban den room TTCG >>> Chung ta dang trong gio*` Doc Kinh Cau Nguyen >>> Tha^n mo*`i Hie^.p Tho^ng.

We are in prayer session, please do not text chat in public. Thanks!


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Loi nguye^.n : La.y Chu’a Giesu ,xin tha to^.i cho chu’ng con ,xin cu*’u chu’ng con kho?i sa hoa? ngu.c ,xin ddem ca’c linh ho^`n le^n Thie^n Dda`ng ,nha^’t la nhu*~ng linh ho^`n ca^`n dde^’n lo`ng Chu’a thu*o*ng xo’t ho*n


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə