" TƏSDİq ediLİB"
Yüklə 420.77 Kb.
səhifə7/9
tarix12.03.2016
ölçüsü420.77 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


 1. ƏSASSIZ IDDIALAR ÜZRƏ IŞIN APARILMASI

 1. Əsassız İddialarla iş hazırki bölməylə müəyyən edilmiş xüsusiyyətləri nəzərə alaraq hazırki Qaydaların tələblərinə uyğun olaraq aparılır.

 2. İddiaların cavabla təmin olunması haqqında qərarın qəbul olunmasının hüququ, Əsassızlar kimi araşdırmanın gedişatında müəyyən edilmişdirsə, Bankın İdarə Heyətinin səlahiyyətindədir

 3. Əsassız İddia üzrə rəyin alınması zamanı, İdarə Heyəti cari vəziyyətə görə bütün mövcud sənədlərə əsasən (çıxarışların, yazılı izahatların, müqavilələrin şərtlərinə və tariflərə istinadların) Müştərinin İddiası üzrə Biznes Qərarını qəbul edir, qərar layihəsinin qəbulu vaxtından sonra gələn iş günündən gec olmadan Biznes qərarının üzərində müvafiq dərkənarının bəyan edilməsiylə, o şərtlə ki, İddianın baxılması (müzakirəsi) vaxtı Müştərinin haqlılığını təsdiq edən aşağıdakı növbəti dolayı əlamətlərin mövcudluğu aşkar edilmişdir:

 1. əməkdaş, hansının ki, izahatları İddia üzrə obyektiv qərarın qəbulu üçün lazımdır (zəruridir), hal-hazırda Bankda işləmir və ya iddialı vəziyyətinin faktı (hadisələrin çoxdanın vaxtına aid olduğuna görə və s.) üzrə izahatlar təqdim edə bilmir;

 2. videoyazı, hansına ki, baxış Müştərinin İddiası üzrə obyektiv qərarın qəbulu üçün lazımdır, mövcud deyil və ya baş verənin tam (dolu) təsvirini vermir;

 3. Müştərinin haqlılığını dolayısilə göstərən digər şərait və faktlar.

 1. Ehtiyac olduğu halda, Biznes-qərarın qəbulu Müştərinin İddiasının baxılmasının (müzakirəsinin) müddəti Biznes-qərarın qəbulu müddəti qədər artır.

 2. İddianın baxılması (müzakirəsi) üçün məsuliyyətli bölməyə Biznes-qərarın və onun verilməsinin qəbulunun müddəti üç iş gününü ötməməlidir.

 3. İddianın müzakirəsi üçün məsuliyyətli bölmə tərəfindən Müştəri tələblərinin təmin olunması haqqında Biznes-qərarın qəbulu halda iddialı vəziyyətin nizama salması və cavabın Müştəriyə hazırlanması üzrə tədbirlər hazırki Qaydaların tələblərinə uyğun olaraq keçirilir (aparılır).

 4. Qəbul edilmiş qərar üzrə icranı həyata keçirən Bankın bölməsi eyni zamanda icrayla araşdırmanı etmiş bölməyə tarixini, ödəmənin məbləğlərini (cəmi) və kredit tarixinin (zəruri olduqda) bərpasının faktını göstərməklə təsdiq etməni (sübutu) göndərməyə məcbur edilmişdir. Kredit tarixinin düzəldilməsi ehtiyacı İddianın baxılması (müzakirəsi) üçün məsuliyyətli olan bölmənin sərəncamında qeyd edilməlidir. 1. MÜŞTƏRILƏRIN MÜRACIƏTLƏRI ÜZRƏ ANALITIK IŞ

 1. İİMMİŞ reyestrdə (Əlavə 9) müraciətləri qeyd edir, məlumatları, olanları daxil olmanın tarixinə və xarakterə əsasən reyestrdə yekunlaşdırır, və Bankın rəsmi internet-səhifəsində yaradılmış xüsusi bölmədə yerləşdirir.

 2. İİMMİŞR hər ayın 3-cü iş günündən gec olmadan Əİ Müdirinə və XKNŞ iddialı vəziyyətlərin araşdırılmasının nəticələrinə görə təşkil edilmiş analitik məlumat arayışlarını/hesabatlarını təqdim edir.

 3. XKNŞR ilə birgə İİMMİŞR Müştərilərin kütləvi eyni tipli Müraciətlərini təhlil edir, onların səbəblərini müəyyən edir və Müştərilərin xidmətində problemli zonaları aşkar edir. Analizin nəticələrinə görə:

   1. XKNŞ (zəruri olduqda) Bankın məsuliyyətli bölmələrini məlumatlandırır (xəbərdar edir), Bankın normativ və normativ-metodoloji sənədlərinə dəyişikliklərin daxil etməsi təşəbbüsünü edir, bu səbəblərin aradan qaldırması üçün XKNŞ səlahiyyəti çərçivəsində başqa tədbirləri də keçirir;

   2. Hüquqların pozulmasının, Müştərilərin qanuni maraqlarının və əməkdaşların etik davranışının qaydalarının pozulması hallarının üzə çıxardılması təqdirdə İİMMİŞ, Şİİ ilə birgə çatışmazlıqların aradan qaldırması üzrə uyğun olan təklifləri hazırlayır və İdarə Heyətinə onların çıxarması üçün ƏİR və ƏvəBFTDM razılaşdırır.

 1. ƏİR hər ayın 5-ci iş günündən gec olmadan İddialar üzrə hesabatı verir:

   1. Səlahiyyətli (məsuliyyətli) Şəxsə;

   2. Bankın İdarə Heyətinə;

   3. Müşahidə Şurasına;

   4. Bankın Auditor Komitəsinə sonradan təqdim edilməsi məqsədləri üçün DAX;

   5. ƏvəBFTDM.

13.5. ƏİR tərəfindən tərtib edilmiş hesabatlar Müşahidə şurası tərəfindən rübdə bir dəfədən az olmayaraq müzakirə edilir və müvafiq olan qərarlar qəbul edilir.

13.6. İİMMİŞ fəaliyyəti ildə bir dəfədən az olmayaraq DAX tərəfindən yoxlanılır, və yoxlamanın nəticələri haqqında hesabat Auditor Komitəsinin və Bank Müşahidə Şurasının iclasında müzakirə edilir.13.7. ƏİR, İİMMİŞ əlaqə məlumatlarına dəyişikliklərin daxil etməsi halda, 2 (iki) iş günü ərzində AR Mərkəzi Bankın internet-səhifəsində yerləşdirmə məqsədi ilə onları AR Mərkəzi Bankına təqdim edir. Əlaqə məlumatları telefon nömrəsini, elektron ünvanını, poçt ünvanını və İİMMİŞ əməkdaşlarının SAA-ını daxil edir, o cümlədən qeyd olunan struktur bölmənin rəhbərinin SAA-nı da.

 1. SISTEMATIK XARAKTERLI PROBLEMLƏR ÜZRƏ IŞLƏRIN APARILMASI

 1. Hesabata (Əlavə 9 hazırki Qaydalara) əsasən, XKNŞ yaranmaya və təkrarlanmasına sistem xarakterli problemlərinin üzə çıxardılması üçün iddialı vəziyyətlərin (təkrarın potensial imkanını) səbəbi olan amillərin məcmusunu təhlil edir.

 2. Sistem xarakterli probleminin aşkar edilməsi halda, XKNŞ uyğun olan uçot cədvəlində sistem xarakterli problemini qeydə alır, onun aradan qaldırması üçün məsuliyyətli bölmənin statusunu və problemin prioritetliyini müəyyən edir.

 3. XKNŞ problemə yalnız "prioritetli" statusunu verir əgər sistem xarakterli Problem bir / və ya bir neçə aşağıda qeyd olunan növbəti meyarlardan birinə qane edir:

 1. Müştərilərin kütləvi Müraciətlərinin daxil olmasının artmasına imkan yaradır;

 2. Müştərilərin İddiaları üzrə ödəmələrin artmasına imkan yaradır;

 3. baxılması (müzakirə) və iddiaların təmin olunması üzrə əmək xəclərinin artmasıyla müşayiət olunur;

 4. qüvvədə olan proseslərin, proqram təminatının ayarlarının və müştərilə bağlanmış müqavilələrin şərtlərinin uyğunsuzluğunun nəticəsidir.

 1. XKNŞ problemin aradan qaldırması üçün aşkar edilmiş sistem xarakterli Problemi haqqında, müəyyən olunması və onun aradan qaldırması üzrə tədbirlərin keçirilməsi üçün problemin statusu haqqında məsuliyyətli Bölməni məlumatlandırır.

 2. Qəbul edilmiş qərar haqqında və planlaşdırılan tədbirlərin müddətləri haqqında informasiyanı problemin aradan qaldırması üçün məsuliyyətli Bölmə XKNŞ -da 10 iş günü müddətinə təqdim edir.

 3. Əgər sistem xarakterli probleminin aradan qaldırması üçün məsuliyyətli Bölmədən verilmiş cavabının mətnində sistem xarakterli Probleminin və ya onun aradan qaldırması üzrə tədbirlərin keçirilməsinin faydasızlığının mövcudluğuyla razılaşmama haqqında informasiya olursa, sistem xarakterli Problemi haqqında informasiya ilə bağlı məsələ, problemlə sonrakı işin aparılması haqqında qərarın qəbul olunması üçün iddialı iş üzrə aylıq hesabat çərçivəsində, Bankın İdarə Heyətinin iclasına çıxardılır.

 4. Planlaşdırılan tədbirlərin keçirilməsi haqqında problemin aradan qaldırması üçün məsuliyyətli Bölmə tədbirlərin keçirilməsi tarixindən üç günü gec olmayan müddətə XKNŞ məlumatlandırır.

 5. Sistem xarakterli problem nizama salınmış (həll olunmuş) hesab edilir:

  1. problemin aradan qaldırması üçün məsuliyyətli Bölmələr tərəfindən planlaşdırılmış tədbirlərin keçirilməsindən sonra;

  2. sistem xarakterli Probleminin nizama salmasından sonra yaranmış iddialı vəziyyətlər üzrə Müştəri Müraciətlərinin üç ayı ərzində olmaması halda.

  3. Sistem xarakterli Probleminin nizama salması haqqında qərar XKNŞ rəhbərliyi tərəfindən qəbul edilir.

 1. Sistem xarakterli Probleminin aradan qaldırması üçün məsuliyyətli Bölmələr tərəfindən planlaşdırılmış tədbirlərin reallaşdırmasına nəzarəti XKNŞ həyata keçirir.

 2. Sistem xarakterli probleminin aradan qaldırması üçün məsuliyyətli Bölmələr tərəfindən müddətlərə riayət edilməməsi halda, problem Bank İdarə Heyətinin iclasında müzakirə və qərarın qəbul olunması üçün iddialı iş üzrə aylıq hesabata daxil edilir.1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə