" TƏSDİq ediLİB"
Yüklə 420.77 Kb.
səhifə4/9
tarix12.03.2016
ölçüsü420.77 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

MÜRACIƏTLƏRƏ BAXILMASI PRINSIPLƏRI

  1. Müraciətin baxılması (müzakirəsi) prosesində SƏ dosyeni yığır. Dosye elektron surətlər və / və ya sənədlərin əsli şəklində yığılır. İstisna hallarını əlavə baxılmağını (müzakirəni) tələb etməyən və Cədvəl 2-yə əsasən MXİ / filialların səlahiyyətində olan Müraciətlər təşkil edir.

  2. Müraciətin baxılmasının (müzakirəsinin) nəticələri uçotun (Əlavə 9) Reyestrində yerləşdirilir.

  3. SƏ işinə Müraciətin qəbulunun müddəti, Müraciətin qeydiyyatı anından iki iş gündən artıq ola bilməz.

  4. SƏ, tərəfindən Müraciətin işlənilməsi zamanı, Müraciətin hazırki Qaydaların 4-cü fəsilində nəzərdə tutulmuş tələblərə uyğunluğunu yoxlamağa məcburdur. Uyğunsuzluqların aşkar edilməsi halda SƏ Cədvəl 1-ə müvafiq olaraq yanlış rəsmiləşdirilmiş (tərtib edilmiş) MQƏ qaytarır, aşkar edilmiş çatışmazlıqların aradan qaldırması üçün və buraxılmış pozuntuların (çatışmamazlıqların) lazımlı düzəlişləriylə onun təkrarən daxil olunmasına nəzarət edir.

  5. Hazırki Qaydaların tələblərinin pozulmasıyla Müraciəti qəbul etmiş MQƏ, SƏ uyğun olan informasiyanın alındığı növbəti gündən sonra gələn, iş günü ərzində (gec olmadan) buraxılmış pozuntuların düzəldilməsi üzrə tədbirlər görməlidir.

  6. İki iş günü ərzində aşkar edilmiş çatışmazlıqların aradan qaldırması haqqında informasiyanın almaması vaxtı, SƏ bu barədə bilavasitə öz rəhbərini məlumatlandırır, hansı ki, öz kuratoru və MQƏ kuratoru qarşısında Müraciətin bağlanmasının məqsədəuyğunluğu haqqında məsələni baxılmasız (müzakirəsiz) qaldıra bilər.

  7. Səhv rəsmiləşdirmə (tərtibat) səbəbindən, bağlanmış Müraciətlər haqqında informasiya, SƏ tərəfindən aylıq əsasında XKNŞ təqdim edilir.

  8. Müraciətin yazı rəsmiləşdirməsindən (tərtibatından) sonra Müştərilərlə ünsiyyət məsələləri üzrə, Müraciətlərin müzakirəsiylə bağlıya, yalnız İİMMİŞ əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilir və ya görüşlərdə onların məcburi olmasıyla. Müraciətləri qəbul edən bölmələrin əməkdaşları və Müştərilər arasında birbaşa əlaqələrin mövcudluğu, həmçinin İİMMİŞ əməkdaşlarının iştirakı olmadan, Müraciətlə bağlı məsələlərin müzakirəsi qadağan edilir.
  1. İddia/şikayətlərin baxılmasının (müzakirəsinin) xüsusiyyətləri.

   1. Araşdırmanın keçirilməsi, İddialı Müraciət / şikayətlə iş mərhələlərinin keçirilməsi İİMMİŞ əməkdaşı tərəfindən, uçot (Əlavə 8) Reyestrində Müraciətin baxılmasının (müzakirəsinin) statusunun dəyişilməsi yolu ilə, təsbit edilməlidir.

   2. Araşdırmanın məqsədi pozulma faktının və ya müqavilə öhdəliklərinin və/və ya AR qanunvericiliyinin Bank tərəfindən pozulması faktının olmamasının, həmçinin müqavilə öhdəliklərinin Müştəri tərəfindən pozulmasında Bank əməkdaşlarının günahının mövcudluğunun / olmamasının təkzibolunmaz sənədli təsdiqinin müəyyən edilməsi.

   3. Pozulma faktının və ya müqavilə öhdəliklərinin Bank tərəfindən pozulmasının olmaması faktının və/və ya AR qanunvericiliyinin müəyyən edilməsi, həmçinin müqavilə öhdəliklərinin Müştəri tərəfindən pozulmasında Bank əməkdaşlarının günahının mövcudluğunun / olmamasının təyin edilməsi Müraciət üzrə aparılan araşdırma nəticəsində icra olunur və sənədlərə əsaslanaraq qeyd edilməlidir (yəni izahedici qeydlərlə, ekspert nəticələri, çıxarışlar və s. təsdiq olunub).

   4. Bankın əməkdaşının günahı üzündən yaranmış iddianın və ya Müştərinin şikayətinin baxılması (müzakirəsi) zamanı İİMMİŞR, iddialı vəziyyətin yaradılmasında günahkar əməkdaşın imzalanmış izahedici qeydini rəhbərin dərkanarılə tələb edir (Şöbə rəisinin (olduğu halda) səviyyəsindən aşağı olmamaqla) və iddialı vəziyyət üzrə (hazırki Qaydalara Əlavə 4) rəy hazırlayır.

   5. Qüvvədə olan qanunvericiliyin və AR Mərkəzi Bankın normativ xarakterli aktlarının tələblərinin pozulmalarını göstərən faktların araşdırılması gedişatında sistematik (təkrarlanan) problemlərin üzərə çıxdığı halda, İİMMİŞ əməkdaşı Rİ, DAX, Əİ və ƏvəBFTDM rəhbərlərini bu faktlar barəsində yazılı şəklində xəbərdar etməlidir.

   6. Mümkün fırıldaqçı hərəkətlərini göstərən faktların araşdırılmasının gedişatında müəyyən edilməsi zamanı İİMMİŞ əməkdaşı Bankın uyğun olan bölmələrinin (Tİ, Rİ, DAX, Əİ, GY/TMMŞ və ƏvəBFTDM) rəhbərlərini bu faktlar barəsində yazılı şəklində xəbərdar etməlidir.

   7. İddianın/şikayətin baxılmasının (müzakirəsinin) nəticələri haqqında, hansının ki, araşdırılmasının gedişatında mümkün fırıldaqçı hərəkətləri göstərən faktlar müəyyən edilmişdirsə, İİMMİŞƏ Bankın uyğun olan bölmələrinin (Tİ, Rİ, DAX, Əİ, GY/TMMŞ və ƏvəBFTDM) rəhbərlərini bu faktlar barəsində yazılı şəklində xəbərdar etməlidir.

   8. iddialı vəziyyətinin obyektiv analizinin keçirilməsi məqsədi ilə İİMMİŞƏ, ehtiyac olduğu halda ekspert rəylərini,sənədləri, həmçinin iddialı vəziyyətin faktını və şəraitini təsdiq edən ABS-dən məlumatları sorğu edir. Sorğu Əİ Müdirinin vizasıyla, xidməti yazı şəklində rəsmiləşdirilmiş (tərtib edilmiş) ola bilər, həmçinin elektron korporativ poçtunda xəbər (mesaj) şəklində, Əİ Müdirinin xəbərinin (mesajının) surətində alanların qeyd edilməsilə.

   9. Sorğunu alan struktur bölməsi öz səlahiyyəti çərçivəsində lazımlı informasiyanı sorğunun alınmasından sonraki vaxtdan 3 iş günündən gec olmadan təqdim etməyə məcburdur. İddianın/Şikayətin qeyri-standart olduğu halında informasiyanın, rəylərin, İİMMİŞ ilə razılaşdırma sənədlərin verilməsinin müddəti, 5 iş gününə qədər artırılmış ola bilər.

   10. Xarici təşkilatlara müraciətin ehtiyacının yaranması vaxtı, Sorğu üzrə informasiyanın verilməsinin müddəti xarici təşkilatdan cavabın alınması üçün lazım olan müddəti nəzərə alaraq uzadılmış ola bilər. Xidməti qeyd şəklində rəsmiləşdirilmiş (tərtib edilmiş), həmçinin elektron korporativ poçtda xəbər (mesaj) şəklində İİMMİŞ-in ünvanına yönəldilmiş (göndərilmiş) cavablar qərarın qəbul olunması üçün əsasdır.

   11. Ekspert rəyinin və İİMMİŞ sorğusu üzrə informasiyanı verən bölmənin cavabının qısa ifadələri (fikirləri) ikiqat anlayışlar, çoxmənalı və qeyri-müəyyən frazalar və ifadələr özündə saxlamamalıdır. Rəy bir başa qoyulmuş suala cavab verməlidir və faktlara, qanunvericiliyin normalarına, Bankın normativ sənədlərinə dəlillər saxlamalıdır.

   12. Ekspert rəyini verən bölmənin rəhbəri aşağıda qeyd olunanlara görə məsuliyyət daşıyır:

   13. ekspert rəyinin etibarlılığı;

   14. onun təqdim edilməsinin bütövlüyü və vaxtlı vaxtında olması.

   15. İİMMİŞ əməkdaşları, yığılmış məlumatların bütövlüyü və Müraciət üzrə qərarların qəbul olunması üçün lazımlı ekspert rəylərinin mövcudluğu üçün məsuliyyət daşıyırlar.
  1. ATM-ın səhv işiylə bağlı iddiaların / şikayətlərin baxılmasının (müzakirəsinin) xüsusiyyətləri.

   1. Nağd pul vəsaitinin mədaxil edilməsi:

    1. Prosesinq sistemində əməliyyat (PostingStatus) statusu ilə əks edilmişdir – Rejected (IsAuth) əməliyyatın fin statusuyla texniki imkanının tipidir, yəni əməliyyat müvəffəqiyyətlə başa çatmış deyil. Pul vasitələrinin ödənilməsi haqqında qərar inkassasiya və jurnal lenti üzrə sənədlərin sorğusu olmadan prosesinq məlumatlarına əsasən qəbul edilmiş ola bilər.

    2. Bütün qalan hallarda inkassasiya və jurnal lenti haqqında sənədlər istənilir.

   2. Nağd pul vəsaitlərinin çıxarılması:

    1. Prosesinq sistemində Müştərinin əməliyyatı üzrə avtorizasiya sorğusuna cavab müvəffəqiyyətli kimi əks edilib. ATM Time out passed xəbəriylə (mesajıyla) Müştərinin əməliyyatının aparılma dəqiqəsində qurğunun texniki nasazlığı qeyd edilmişdir. Pul vasitələrinin ödənilməsi haqqında qərar inkassasiya və jurnal lenti üzrə sənədlərin sorğusu olmadan prosesinqin bu proqramlara əsasən qəbul edilmiş ola bilər.

    2. Bütün qalan hallardə inkassasiya və jurnal lenti üzrə sənədlər istənilir.1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə