" TƏSDİq ediLİB"
Yüklə 420.77 Kb.
səhifə3/9
tarix12.03.2016
ölçüsü420.77 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Müraciətlərin qəbulunun kanalından asılı olaraq İddiaların qəbulun və baxılmasının (müzakirəsinin) xüsusiyyətləri.


 1. Bank məhsullarılə və ya plastik kart tranzaksiyalarılə bağlı iddiaların rəsmiləşdirilməsi (tərtib edilməsi) yalnız hazırki Qaydaların 3.1.1, 3.1.2. və 3.1.3 bəndlərində göstərilən kanallar üzrə icra oluna bilər. Kanallar üzrə hazırki bənddə göstərilənlərdən fərqli olan belə iddianın daxil olması zamanı həmin iddia müzakirə predmeti olmur. Göstərilən kanallar üzrə İddianın rəsmiləşdirilməsi ehtiyacının göstərməklə cavab hazırki Qaydaların 9-cu fəsili ilə nəzərdə tutulmuş ardıcıllıqda Müştərinin diqqətinə çatdırılır.

 2. 3.1.4 – 3.1.7 bəndlərdə qeyd olunan kanallar üzrə qəbul edilmiş İddia, yalnız Müştəri tərəfindən, eyniləşdirmənin keçirilməsi üçün, verilmiş kifayət qədər məlumatların olduğu halda baxıla bilər (hazırki Qaydaların 4.3.1 bəndinə uyğun olaraq).`

 3. 3.1.4 – 3.1.7 bəndlərdə qeyd olunmuş kanallar vasitəsilə qəbul edilmiş İddianın baxılması (müzakirəsi) faktı üzrə, Müştəriyə iddianın rəsmiləşdirilməsi ehtiyacı haqqında cavab yazılı şəkildə verilmiş ola bilər.  1. Müştərilərin Müraciətlərinin Qəbuluna və baxılmasına (müzakirəsinə) imtinanın (rəddin) meyarları.

   1. Banka daxil edilən bütün Müştəri Müraciətlərinin ixtisaslaşdırılmış cavablandırılması tələb olunur, aşağıdakı qeydlərdən başqa (istisnalar):

    1. Müraciətlər, hansılarda ki, Bankın və/və ya onun əməkdaşların şərəf və ləyaqətini ləkələyən ədəbsiz və ya təhqiredici ifadələr olur, fitnəkar xarakterli informasiyasını özündə əks etdirən xəbərlər (mesajlar);

    2. Müştərinin SAA-ının/şirkətin adı dolaşıq (qarışıq) yazılmışdır, Müraciətin məzmunu birmənalı Müraciəti vermiş şəxsi müəyyən etməyə imkan vermir;

    3. Reklam xarakteri daşıyan müraciətlər və ya Bankın işiylə bağlı olmayan başqa formatda olan;

    4. Bank əməkdaşlarının elektron poçt ünvanına daxil olmuş Müraciətlər, Banka Müştərilərin Müraciətlərinin qəbulu kanalları kimi elan edilmiş ünvanlardan başqa (hazırki Qaydalara Əlavə 1) 1;

   2. Müraciətlər, hansılarda ki, Bankın konkret əməkdaşının işi haqqında müsbət rəylər (şərhlər) mövcuddur, məcburi cavablandırmasını tələb etmir və XKNŞ baxılmasına (müzakirəyə) göndərilir.

   3. Anonim Müraciətlər Bank tərəfindən baxılmasına (müzakirəyə) qəbul edilmir.________________________________1 Əməkdaşların korporativ poçtunun ünvanına daxil olmuş Müraciətlər, baxılmağa (müzakirəyə) yalnız o vaxt qəbul edilir, əgər müraciətlər, əməkdaşlar tərəfindən, onların qəbulu kanalı kimi bəyan edilmiş Bankın ictimai elektron poçt ünvanına göndərilmişdir.5. MÜŞTƏRI MÜRACIƏTLƏRINƏ BAXILMASI PROSESINDƏ IŞTIRAK EDƏN BÖLMƏLƏRIN SIYAHISI VƏ ONLARIN ARASINDA VƏZIFƏLƏRIN BÖLGÜSÜ


5.1. Müştəri Müraciətinin xarakterindən, həmçinin cavabın hazırlığı üçün tələb olan işdən asılı olaraq, Bankda Müştərilərin Müraciətləriylə (Cədvəl 2) iş üzrə məsuliyyət bir neçə zonaya ayrılır.


Cədvəl 2

Struktur bölmənin adı

Müştərilərin Müraciətlərinin baxılmasında (müzakirəsində) iştiraklarılə əlaqədar yaranan struktur bölmənin funksiyaları

1


MühasibatlıqVergitutma və uçot məsələlərinə aid olan Müştəri müraciətlərinin baxılması (müzakirəsi) üçün məsuliyyətli bölmələrin sorğuları üzrə ekspert rəylərinin verilməsi.

2

Xəzinədarlıq    1. Biznes Qəbulu – Müştərilərin İddiaları üzrə qərarlar, o cümlədən əsassız iddialar üzrə, hansıların ki, əsassızlığı araşdırmaların nəticəsinə görə aydınlaşır;

    2. Müştərilərin Müraciətləri üzrə qərarların qəbul olunması, təsdiq edilmiş banklararası sazişin parametrlərinin dəyişilməsilə bağlı;

    3. Müştərilərin-bankların, Bankın məhsulları üzrə güzəştli şərtlərin verilməsiylə bağlı, sorğularına cavabların baxılması (müzakirəsi) və hazırlanması.

3


BKSBaxılması (müzakirə) üçün məsuliyyətli olan bölmələr arasında, bir iş günündən gec olmayan vaxta (Müraciətin qeydiyyata alındığı günündən sonra gələn) Müraciətlərin bölgüsü.

4

Əİ İİMMİŞ


    1. Sorğuya görə, operativ saxlamada olan sənədlərin verilməsi;

    2. Müştəri bazasıyla və Müştərilərin Müraciətlərinin müzakirəsiylə bağlı, Müştəri* Müraciətlərinin və səlahiyyət verilmiş dövlət hakimiyyəti orqanlarının (o cümlədən, müşahidə orqanlarının) sorğularının baxılması (müzakirəsi);

    3. Araşdırmaların keçirilməsi, Müştərilərin (o cümlədən, dələduzluğun nəticəsi olmuş Mübahisəli tranzaksiyalar üzrə) Müraciətlərinə cavabların hazırlanması;

    4. Müştərilərin İddiaları üzrə qərarların və cavabların layihələrinin hazırlanması.Müştəri Müraciətləri üzrə cavabların hazırlanması.

    1. Səlahiyyət verilmiş dövlət hakimiyyəti orqanlarının (o cümlədən də nəzarət orqanlarının), müştəri bazasıyla və Müştəri Müraciətlərinin baxılması ilə (müzakirəsiylə) bağlı, sorğularına cavabların hazırlanması;

    2. Şikayətlərin və Müştərilərin Əsassız iddialarının baxılması (müzakirəsi).

    3. Baxılma (müzakirə) prosesi üçün məsuliyyətli bölmələrin qərarlarına əsasən ödənişlərin daha əvvəl həyata keçirilmiş Əsassız iddiaların, Müştərilərin Şikayətlərinin və Müştərilərin iddialarının baxılmasılə (müzakirəsiylə) bağlı səlahiyyət verilmiş dövlət hakimiyyəti orqanlarının (o cümlədən də nəzarət orqanlarının) sorğularına cavabların hazırlanması.

*Hazırki Qaydaların 6-cı fəsilində göstərilmiş digər bölmələrin səlahiyyətində olan Müraciətlərdən başqa.

5

Əİ2


 1. Aktiv və passiv əməliyyatlar üzrə Müştərilərin İddiaları üzrə kompensasiyaya aid olan pul vəsaitlərinin cəmi məbləğlərinin hesablanması, ÖKİ funksionalında göstərilmiş əməliyyatlar və plastik kartlar üzrə əməliyyatlar istisna olmaqla.

 2. Aktiv və passiv əməliyyatları üzrə Müraciətlərin baxılması (müzakirəsi) üçün məsuliyyətli bölmələrin qərarlarının icrası, ÖKİ funksionalında göstərilmiş plastik kartlar və əməliyyatlar üzrə ödəmələrdən başqa.

 3. Müştərilərin cari hesablarına qanunsuz olaraq tutulmuş komissiyaların qaytarılması.

 4. Bankın məsafədən xidmətin sistemləri vasitəsilə xidmət edilən Müştərilərin İddiaları üzrə kompensasiyaya aid olan pul vəsaitlərinin cəmi məbləğlərinin hesablanması.3

 5. Müştəri Müraciətlərinin baxılması (müzakirəsi) üçün məsuliyyətli bölmələrin qərarlarının icrası.

 6. Şöbənin səlahiyyətində olan zəruri İnformasiyanın /sənədlərin verilməsi, iddialı vəziyyətlər üzrə ekspert rəylərinin təqdim edilməsi;

 7. Müştərilərin Müraciətlərinin baxılması (müzakirəsi) üçün məsuliyyətli Bölmələrin qərarlarının icrası;

 8. Bankın kassa fəaliyyətiylə bağlı zəruri İnformasiyanın /sənədlərin, iddialı vəziyyətlər üzrə ekspert təqdim edilməsi;

 9. Bankın bankomatlarında keçirilmiş əməliyyatlar üzrə Müştərilərin iddialarının baxılması (müzakirəsi), həmçinin nağd pulun qəbulu (mübahisəli tranzaksiyalar üzrə Müştərilərin iddialarından başqa) funksiyasıyla və Bank bankomatlarının səhv (düzgün olmayan) işiylə baş verən nəticələrin nizama salınması;

 10. Pul nişanlarının ekspertizasının keçirilməsiylə bağlı Müştərilərin Müraciətlərinin baxılması (müzakirəsi).
6


Katiblik


Baxılması (müzakirəsi) üçün məsuliyyətli bölmələrə, Müraciətin qeydiyyatı vaxtdan növbəti bir iş günündən gec olmadan, Müraciətlərin bölüşdürülməsi.

7Araşdırmanın keçirilməsi və Tİ səlahiyyətinə daxil olan məsələləri üzrə Müraciətlərin baxılması (müzakirəsi) üçün məsuliyyətli bölmənin sorğusu üzrə ekspert rəyinin təqdim edilməsi.

2 İİMMİŞ istisna olmaqla.

3HÖƏMŞ müştərilərin iddiaları üzrə kompensasiyaya aid olan pul vəsaitlərinin cəmi məbləğlərinin hesablamasını həyata keçirir və "Bank – Müştəri" Sistemlərdə xidmət edilənlər Müştərilərin iddiaları üzrə qərarların icrası.

8

İTİ

 1. Müraciətlərin baxılması (müzakirəsi) üçün məsuliyyətli bölmənin sorğusu görə bank məhsullarının və proseslərin texniki müşayiəti məsələləri üzrə ekspert rəylərinin verilməsi.

 2. Texniki imkanın və Bankda istifadə edilən İT-sistemlərinin mövcud olan arxitekturasına uyğunluğun olduğu halda, Bankın sistemlərində iddialı vəziyyətlərin səbəblərin/ nəticələrinin texniki cəhətdən nizama salınması.
9

MXİ/Filiallar    1. Sənədlərin, iddialı vəziyyətlərin yaranması faktı üzrə Müştəri müraciətlərinin baxılması (müzakirəsi) üçün məsuliyyətli olan bölmələrin sorğularına izahatların təqdim edilməsi;

    2. Müştərilərin müraciətlərinin baxılmasına (müzakirəsinə) cavabdeh olan Bölmələrin qərarlarının icrası;

    3. Bilavasitə MXİ / filiala daxil olmuş Müştərilərin Müraciətlərinə cavabların verilməsi, yəni:

  1. Müştəri hesablarından çıxarışlar;

  2. dövlət və digər orqanlar üçün Müştərinin hesabının vəziyyəti haqqında məlumatların (arayışların) təqdim edilməsi;

  3. gömrük orqanlarına verilməsi üçün Müştəri tərəfindən nağd pulun alqı-satışı haqqında məlumatlar (arayışlar);

  4. Müştərinin ssuda borcunun yoxluğu haqqında məlumatlar (arayışlar);

  5. alınmış / göndərilmiş ödənişlərin məlumatlarının dəqiqləşdirilməsi üçün sorğularla bağlı, qəbul edilmiş/göndərilmiş təcili pul köçürmələri sistemləri vasitəsilə Müştərinin Müraciətləriylə iş.

    1. Müraciətin baxılmasının (müzakirəsinin) nəticələrinə görə qəbul edilmiş qərar haqqında Müştərilərin məlumatlandırılması.

10

ÖKİ

 1. Beynəlxalq ödəmə sistemlərinin Qaydaları ilə təyin olunmuş (disput dövrünün inisiyasiyasının məqsədəuyğunluğu / qeyri-mümkünlüyü haqqında qərarın qəbul olunması daxil olmaqla, bütün onun mərhələlərinin və tamamlanmanın keçirilməsi) Disput dövrünün çərçivəsində Mübahisəli tranzaksiyalar üzrə araşdırmaların keçirilməsində iştirak edilməsi;

 2. ATM-ın səhv işləməsilə bağlı araşdırmaların keçirilməsi;

 3. disput dövrünün nəticələrinə görə pul vəsaitlərinin daxil edilməsi;

 4. Mübahisəli tranzaksiyalar (disput dövrünün nəticələrinə görə, o cümlədən səbəbləri göstərməklə onun inisiyasiyasının faydasızlığı haqqında informasiyalar) üzrə araşdırmanın nəticələrinin İİMMİŞ-nə təqdim edilməsi;

 5. kartlar xidmətiylə bağlı Müştərilərin iddialarının baxılması (müzakirəsi) üçün məsuliyyətli olan bölmələrin sorğuları üzrə ekspert rəylərinin və sənədlərin verilməsi;

 6. iddiaların baxılması (müzakirəsi) üçün məsuliyyətli bölmələrin, plastik kartlara pul vəsaitlərinin daxil etməsi/kompensasiyası sahəsində, qərarlarının icrası, həmçinin saxta əməliyyatlar üzrə;

 7. müsbət qərarla standart iddiaların bağlanması, hansıların ki, baxılması (müzakirəsi) nəticəsində vəsaitlərin əsas kart hesabına sonrakı daxil etməsiylə əməliyyatların müvəffəqiyyətli hüquqi etirazı edilmişdir, holdların blokdan çıxarılması və ya reversal daxil olması və Bank qarşısında faizlərin, cərimə sanksiyalarının və digər borcların kompensasiyası və yazı cavabının verilməsi tələb olunmur;

 8. plastik kartlara görə Müştərilərin İddiaları üzrə kompensasiyaya aid olan pul vəsaitlərinin cəmi məbləğlərinin hesablanması.

11


Şİİ  1. Araşdırmanın keçirilməsi və Şİİ səlahiyyətinə daxil olan məsələləri üzrə Müraciətlərin baxılması (müzakirəsi) üçün məsuliyyətli bölmənin sorğusuna görə ekspert rəyinin verilməsi, yəni aşağıda qeyd edilən sahələrdə:

 1. Müştərilərə göstərilən xidmətinin standartları və onların icrasına nəzarət edilməsi;

 2. ofisin saxlanması standartları və onların icrasına nəzarət edilməsi;

 3. SvəMXŞ əməkdaşlarının arasında məhsulların biliyi;

 4. Bank tərəfindən göstərilən xidmətlərin keyfiyyətin yaxşılaşması, servis və xidmətin standartlarının səviyyəsinin artırılması üzrə təkliflər.
12

KBİ


 1. Müştərilərin İddiaları üzrə Biznes – qərarların qəbulu, o cümlədən əsassız iddialar üzrə, hansıların ki, əsassızlığı araşdırmaların nəticəsinə görə aydınlaşır;

2. Kredit qərarlarının qəbuluna görə səlahiyyətlərin Matrisinə əsasən korporativ biznesin məhsulları üzrə təsdiq edilmiş kredit sazişinin parametrlərinin dəyişikliyiylə bağlı Müştərilərin Müraciətləri üzrə qərarların qəbul olunması;

3. Kredit qərarlarının qəbulu üzrə səlahiyyətlərin Matrisinə əsasən Bankın məhsullarına görə güzəştli şərtlərin verilməsiylə bağlı Müştərilərin sorğularına cavabların hazırlanması və müzakirəsi.


13

PBİ


 1. Müştərilərin İddiaları üzrə Biznes – qərarların qəbulu, o cümlədən əsassız iddialar üzrə, hansıların ki, əsassızlığı araşdırmaların nəticəsinə görə aydınlaşır;

 2. Kredit qərarlarının qəbuluna görə səlahiyyətlərin Matrisinə əsasən pərakəndə biznesin məhsulları üzrə təsdiq edilmiş kredit sazişinin parametrlərinin dəyişikliyiylə bağlı Müştərilərin Müraciətləri üzrə qərarların qəbul olunması;

 3. Kredit qərarlarının qəbulu üzrə səlahiyyətlərin Matrisinə əsasən Bankın məhsullarına görə güzəştli şərtlərin verilməsiylə bağlı Müştərilərin sorğularına cavabların hazırlanması və müzakirəsi.

14

SME biznes İdarəsi


 1. Müştərilərin İddiaları üzrə Biznes – qərarların qəbulu

 2. Kredit qərarlarının qəbuluna görə səlahiyyətlərin Matrisinə əsasən SME biznesin məhsulları üzrə təsdiq edilmiş kredit sazişinin parametrlərinin dəyişikliyiylə bağlı Müştərilərin Müraciətləri üzrə qərarların qəbul olunması;

 3. Kredit qərarlarının qəbulu üzrə səlahiyyətlərin Matrisinə əsasən Bankın məhsullarına görə güzəştli şərtlərin verilməsiylə bağlı Müştərilərin sorğularına cavabların hazırlanması və müzakirəsi.

15


 1. Müştərilərin Müraciətlərində ifadə edilmiş tələblərin qanunauyğunluğu haqqında ekspert rəylərinin verilməsi, müqavilələrin şərtlərinin, AR qanunvericiliyinin və yaranan hüquqi risklərinin izah edilməsi məsələləri üzrə rəylərin təqdim olunması.

 2. Hazırki Qaydalarla nəzərdə tutulmuş hadisələrdə Müştərilərin İddiaları üzrə qərarların və cavabların razılaşdırılması.

 3. İddialı vəziyyətlərin qarşısının alınması və bu tip məsələlərin həlli məqsədi ilə əlavə razılaşmaların və digər sənədlərin hazırlaması.

5.2. Müştərinin Müraciətinə cavabın hazırlanması məqsədləri üçün SƏ MXİ/Filialın əməkdaşlarından və digər struktur bölmələrin əməkdaşlarından, əsasən baxılan Müraciət üzrə, lazımlı informasiyasını sorğu edib ala bilər.

5.3. Bankın struktur bölməsinə müzakirəyə yönəldilmiş (göndərilmiş) Müştəri Müraciətlərinin işlənilməsi üzrə tədbirlərin təşkili üçün, həmçinin Cədvəl 2-ə əsasən digər struktur bölmələrlə qarşılıqlı əlaqəyə məsuliyyətli, Cədvəl 2-ə əsasən, Müraciətin müzakirəsinə cavabdeh olan struktur bölməsinin müdiri olur.

5.4. Banka Müraciəti təqdim edən Müştərilərin eyniləşdirməsinin keçirilməsinin təminatı üçün məsuliyyətli SƏ-dir.1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə