โครงการการสำรวจ และเก็บรวบรวมสายพันธุ์พืชน้ำมันมะเยาเหลี่ยม Vernicia species และมะเยากลม Aleurites species
Yüklə 24.37 Kb.
tarix25.04.2016
ölçüsü24.37 Kb.

โครงการการสำรวจ และเก็บรวบรวมสายพันธุ์พืชน้ำมันมะเยาเหลี่ยม Vernicia species และมะเยากลม Aleurites species ที่พบในประเทศไทย เพื่อศึกษาศักยภาพในการผลิตไบโอดีเซล
1. ดำเนินงานโดย:

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)

2. งบประมาณโครงการ:

1,500,000 บาท

3. วัตถุประสงค์โครงการ:

เพื่อสำรวจ เก็บรวบรวมสายพันธุ์พืชกลุ่ม มะเยาเหลี่ยม Vernicia species และมะเยากลม Aleurites species ที่พบในประเทศ เพื่อศึกษาศักยภาพในการผลิตไบโอดีเซล และคัดพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละพื้นที่ วิเคราะห์ความคุ้มทุนและความเป็นไปได้ในการนำมาพัฒนาเป็นพืชพลังงานทดแทน เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและขยายผลในเชิงพาณิชย์เบื้องต้น

4. ระยะเวลาโครงการ:

24 เดือน

5. ความเป็นมา/วิธีการ ดำเนินงาน:

ปัจจุบันปัญหาที่พบในการผลิตพลังงานจากพืชในประเทศ ได้แก่ การแข่งขันกับพืชอาหาร เช่น อ้อย น้ำมันปาล์ม เป็นต้น และพืชพลังงานตัวใหม่ที่ให้ผลผลิตต่ำ ไม่คุ้มทุน ขาดการวิจัยและเทคโนโลยีรองรับ เช่น สบู่ดำที่มีปริมาณผลผลิตต่อไร่ต่ำมากจน ไม่สามารถทำให้คุ้มทุนได้ ซึ่งเกิดจากการไม่มีการคัดเลือกสายพันธุ์ ดังนั้น การปลูกพืชพลังงานของประเทศจึงต้องมีการศึกษาวิจัย และเลือกพืชที่พบในท้องถิ่น เช่น Vernicia species ที่พบในป่าทางภาคเหนือและภาคอีสานของประเทศ และ Aleurites species ที่พบทางภาคใต้ของประเทศ เป็นต้น เพื่อความเหมาะสมในสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ ลดต้นทุนในการดูแล และสามารถใช้พื้นที่รกร้างให้เกิดประโยชน์ได้

มฟล. จึงเสนอทำการศึกษา Vernicia และ Aleurites สายพันธุ์ที่พบในประเทศ ทั้งสายพันธุ์ดั้งเดิม และสายพันธุ์ที่ถูกนำเข้ามาปลูกในประเทศไทย โดยแบ่งเขตการศึกษาออกเป็นสี่ภาคคือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ทำการเลือกจังหวัดที่พบพืชชนิดนี้มาก เป็นตัวแทนภาคในการศึกษาภาคละอย่างน้อย 3 จังหวัด โดยทำการศึกษาความหลากหลายของสายพันธุ์ทางลักษณะสัณฐานวิทยาและยีนส์ ศึกษาปริมาณผลผลิตและคุณภาพน้ำมัน และวิเคราะห์ความน่าลงทุนในเชิงพาณิชย์6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  • ทราบถึงศักยภาพของพืช Vernicia และ Aleurites ในการเป็นพืชไบโอดีเซล และคุณภาพน้ำมันของสายพันธุ์ที่พบในประเทศ

  • งานด้านการปรับปรุงสายพันธุ์ทำได้รวดเร็วขึ้น เนื่องจากมีการเก็บรวบรวมพันธุ์พืชพลังงานสกุล Vernicia และ Aleurites ในประเทศ และมีผลการศึกษาความหลากหลายของยีนส์

  • ทราบถึงพื้นที่ที่ควรมีการส่งเสริมการปลูก ที่จะทำให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด

  • ทราบถึงความเป็นไปได้และความน่าลงทุนในเชิงพาณิชย์เบื้องต้นของพืช Vernicia และ Aleurites ในประเทศL/Encon Fiscal/


()


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə