ปี วันที่ hn diagnosis procedure
Yüklə 0.49 Mb.
səhifə1/9
tarix28.02.2016
ölçüsü0.49 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9บันทึกการปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

.. / .. …………………………………………………………………………………………

แพทย์เพิ่มพูนทักษะโรงพยาบาล ………………………………………………………..

ประจำปี ……………..………………………เริ่มวันที่…………………………………………..คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลแพทย์เพิ่มพูนทักษะแพทยสภา

หัตถการในกลุ่มงานอายุรกรรม

ชื่อ …………………………………………………………………………..อายุ……………………...ปี

วันที่ ………………………………………………………….HN ……………………………………….Diagnosis …………………………………………………………………………………………………

Procedure ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Outcome…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..


ช่วยทำเอง

อาจารย์/แพทย์พี่เลี้ยง……………………………….ยง………….……………………

  หัตถการในกลุ่มงานอายุรกรรม


ชื่อ …………………………………………………………………………..อายุ……………………...ปี

วันที่ ………………………………………………………….HN ……………………………………….Diagnosis …………………………………………………………………………………………………

Procedure ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Outcome…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..


ช่วยAssistantทำเองrgeon

อาจารย์/แพทย์พี่เลี้ยง………………………..


  
หัตถการในกลุ่มงานอายุรกรรม

ชื่อ …………………………………………………………………………..อายุ……………………...ปี

วันที่ ………………………………………………………….HN ……………………………………….Diagnosis …………………………………………………………………………………………………

Procedure ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Outcome…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..


ช่วยทำเอง

อาจารย์/แพทย์พี่เลี้ยง………………………….

  หัตถการในกลุ่มงานอายุรกรรม


ชื่อ …………………………………………………………………………..อายุ……………………...ปี

วันที่ ………………………………………………………….HN ……………………………………….Diagnosis …………………………………………………………………………………………………

Procedure ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Outcome…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..


ช่วยAssistantทำเองSurgeon

อาจารย์/แพทย์พี่เลี้ยง…………………..

  


หัตถการในกลุ่มงานศัลยกรรม


ชื่อ …………………………………………………………………………..อายุ……………………...ปี

วันที่ ………………………………………………………….HN ……………………………………….Diagnosis …………………………………………………………………………………………………

Procedure ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Outcome…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..


ช่วยทำเอง

อาจารย์/แพทย์พี่เลี้ยง……………………………...

  หัตถการในกลุ่มงานศัลยกรรม


ชื่อ …………………………………………………………………………..อายุ……………………...ปี

วันที่ ………………………………………………………….HN ……………………………………….Diagnosis …………………………………………………………………………………………………

Procedure ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Outcome…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..


ช่วยทำเอง

อาจารย์/แพทย์พี่เลี้ยง………………

  


หัตถการในกลุ่มงานศัลยกรรม


ชื่อ …………………………………………………………………………..อายุ……………………...ปี

วันที่ ………………………………………………………….HN ……………………………………….Diagnosis …………………………………………………………………………………………………

Procedure ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Outcome…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..


ช่วยทำเอง

อาจารย์/แพทย์พี่เลี้ยง…………………

  หัตถการในกลุ่มงานศัลยกรรม


ชื่อ …………………………………………………………………………..อายุ……………………...ปี

วันที่ ………………………………………………………….HN ……………………………………….Diagnosis …………………………………………………………………………………………………

Procedure ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Outcome…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..


ช่วยทำเอง

อาจารย์/แพทย์พี่เลี้ยง………………

  


หัตถการในกลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์


ชื่อ …………………………………………………………………………..อายุ……………………...ปี

วันที่ ………………………………………………………….HN ……………………………………….Diagnosis …………………………………………………………………………………………………

Procedure ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Outcome…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..


ช่วยทำเอง

อาจารย์/แพทย์พี่เลี้ยง……………………………...

  หัตถการในกลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์


ชื่อ …………………………………………………………………………..อายุ……………………...ปี

วันที่ ………………………………………………………….HN ……………………………………….Diagnosis …………………………………………………………………………………………………

Procedure ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Outcome…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..


ช่วยทำเอง

อาจารย์/แพทย์พี่เลี้ยง………………

  


หัตถการในกลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์


ชื่อ …………………………………………………………………………..อายุ……………………...ปี

วันที่ ………………………………………………………….HN ……………………………………….Diagnosis …………………………………………………………………………………………………

Procedure ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Outcome…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..


ช่วยทำเอง

อาจารย์/แพทย์พี่เลี้ยง…………………

  หัตถการในกลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์


ชื่อ …………………………………………………………………………..อายุ……………………...ปี

วันที่ ………………………………………………………….HN ……………………………………….Diagnosis …………………………………………………………………………………………………

Procedure ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Outcome…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..


ช่วยทำเอง

อาจารย์/แพทย์พี่เลี้ยง………………

  


หัตถการในกลุ่มงานกุมารเวชกรรม


ชื่อ …………………………………………………………………………..อายุ……………………...ปี

วันที่ ………………………………………………………….HN ……………………………………….Diagnosis …………………………………………………………………………………………………

Procedure ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Outcome…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..


ช่วยทำเอง

อาจารย์/แพทย์พี่เลี้ยง……………………………...

  หัตถการในกลุ่มงานกุมารเวชกรรม


ชื่อ …………………………………………………………………………..อายุ……………………...ปี

วันที่ ………………………………………………………….HN ……………………………………….Diagnosis …………………………………………………………………………………………………

Procedure ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Outcome…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..


ช่วยทำเอง

อาจารย์/แพทย์พี่เลี้ยง………………

  


หัตถการในกลุ่มงานกุมารเวชกรรม


ชื่อ …………………………………………………………………………..อายุ……………………...ปี

วันที่ ………………………………………………………….HN ……………………………………….Diagnosis …………………………………………………………………………………………………

Procedure ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Outcome…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..


ช่วยทำเอง

อาจารย์/แพทย์พี่เลี้ยง…………………

  หัตถการในกลุ่มงานกุมารเวชกรรม


ชื่อ …………………………………………………………………………..อายุ……………………...ปี

วันที่ ………………………………………………………….HN ……………………………………….Diagnosis …………………………………………………………………………………………………

Procedure ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Outcome…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..


ช่วยทำเอง

อาจารย์/แพทย์พี่เลี้ยง………………

  

หัตถการในกลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม


ชื่อ …………………………………………………………………………..อายุ……………………...ปี

วันที่ ………………………………………………………….HN ……………………………………….Diagnosis …………………………………………………………………………………………………

Procedure ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Outcome…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..


ช่วยทำเอง

อาจารย์/แพทย์พี่เลี้ยง……………………………...

  หัตถการในกลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม


ชื่อ …………………………………………………………………………..อายุ……………………...ปี

วันที่ ………………………………………………………….HN ……………………………………….Diagnosis …………………………………………………………………………………………………

Procedure ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Outcome…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..


ช่วยทำเอง

อาจารย์/แพทย์พี่เลี้ยง………………

  


หัตถการในกลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม


ชื่อ …………………………………………………………………………..อายุ……………………...ปี

วันที่ ………………………………………………………….HN ……………………………………….Diagnosis …………………………………………………………………………………………………

Procedure ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Outcome…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..


ช่วยทำเอง

อาจารย์/แพทย์พี่เลี้ยง…………………

  หัตถการในกลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม


ชื่อ …………………………………………………………………………..อายุ……………………...ปี

วันที่ ………………………………………………………….HN ……………………………………….Diagnosis …………………………………………………………………………………………………

Procedure ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Outcome…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..


ช่วยทำเอง

อาจารย์/แพทย์พี่เลี้ยง………………

    1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə