در اين بررسي پوست درختان توسكا:(Alnus subcordata)
Yüklə 137.29 Kb.
tarix26.04.2016
ölçüsü137.29 Kb.
 در اين بررسي پوست درختان توسكا:(Alnus subcordata),توسكا , بلوط (Quercus castanifolia) با به كارگيري سود 1 درصد (v/w،10:1) سانتي‌گراد و درجه حرارت 90درج در مدت يك ساعت استخراج گرديدند. بازده خالص استخراج به ترتيب 21.44 و 24.07 به‌دست آمد. مقدار تركيبات فنولي فعال با توجه به عدد استياسني به‌دست آمده بلوط(70.20)و توسكا (90.28)براي دو گونه توسكا و بلوط به‌ترتيب 19.35 و 16.86 درصد برآورد گرديد. مقدار تانن متراكم مواد استخراجي از طريق كروماتوگرافي ستوني با سفادكس 20-LH به ترتيب 6.3 و 4.2درصد به‌دست آمد كه نشان مي‌دهد تانن متراكم توسكا 50 درصد بيشتر از بلوط است. تانن هيدروليز شدني(گالوتاننها والاژي تاننها) نيز از طريق روش اسپكتروفتومتري اندازه‌گيري شد. مقدار زياد الاژيك اسيد مواد استخراجي بلوط و توسكا(43 و 35.3 درصد) نشان مي‌دهد كه تانن اين دو گونه از نوع هيدروليز شدني است. به‌طور كلي پوست درختان بلوط و توسكا به‌ترتيب داراي 12 و 9.6درصد تانن مي باشد.


در بين درختان جنگلي در استان گلستان، توسكا (Alnus subcordata C.A.M.)، يكي از بهترين درختان از نظر رشد و بهره‌برداري در برنامه‌هاي ويــــــــــژه احياء جنگـــــــــل مي‌باشد. از مهمترين آفات اين درخت، حشره (Galerucella lineola F.(Col. Chrysomelidae)) است كه خسارت آن چشمگير و تقريباً در تمام مناطق استان مشاهده شده است. بدليل اينكه اطلاعات جامعي در زمينه زيست‌شناسي اين حشره آفت در كشور در دست نبود، بررسي بيولوژي و دشمنان طبيعي آن را در قالب اين پايان‌نامه انجام داديم. نمونه‌برداري‌هاي دوره‌اي از اسفند ماه سال 1377 در دو ايستگاه تعيين شده در جنگل انجام گرديد. مشاهدات صحرايي روي بيولوژي آفت بطور مستقيم صورت گرفت. در همين زمان نمونه‌هايي از مراحل مختلف زيستي حشره جمع‌آوري گرديد. تعدادي از نمونه‌ها براي بررسي سيكل زندگي حشره در شرايط ثابت مورد استفاده، و تعدادي از آن نيز براي حصولاحتمالي و بررسي دشمنان طبيعي آن مورد استفاده قرار گرفت. بعلاوه براي ارزيابي نسبت جنسي و تغييرات جمعيتي حشره، جمع‌آوريهايي از حشرات كامل، تخم لارو و شفيره از روي شاخه‌ها صورت گرفت. نمونه‌برداريها در زماني كه فعاليت حشره در بيشترين حد خود بود، بطور هفته‌اي و آنگاه كه اين فعاليت به حداقل خود رسيد، بطور ماهانه انجام شد. مشاهدات روي رفتار جفت‌گيري و تخم‌ريزي با استفاده از يك استرئوميكروسكوپ صورت گرفت. حشرات كامل زمستان‌گذران در نيمة سوم اسفندماه، در زماني كه درختان توسكا شروع به جوانه‌زدن مي‌كنند، روي درختان ظهور پيدا مي‌كنند. جفت‌گيري حدود يك هفته بعد شروع مي‌شود. در طول اين مدت امكان درشت‌تر شدن آنها وجود دارد، چنانكه ماده‌ها بزرگتر و شكم آنها بطور واضحي حجيم مي‌شود. فعاليت جفت‌گيري هر يك از حشرات كامل زمستان‌گذران حدود يك ماه بطول مي‌انجامد، حتي اگر بين جفت‌گيري‌ها، فاصلة زماني زيادي بيفتد. هر ماده مي‌تواند چنديد بار (با يك نر يا نرهاي مختلف) جفت‌گيري كند. نسبت جنسي در 400 حشره مورد بررسي 1 به 1 بود. تخم‌ريزي حشرات ماده از هفته سوم فروردين‌ماه شروع مي‌شود. تخمها بطور دسته‌اي و در پشت برگها گذاشته مي‌شود. هر دسته شامل 4 تا 30 عدد تخم، و متوسط 7 5/21 عدد تخم است. هر حشره ماده در طول عمر خود 82 تا 435 عدد تخم مي‌گذارد، تخمها بيضي‌شكل، در ابتدا به رنك زرد روشن و بعد از زمان كوتاهي زرد تيره (كرم‌رنگ) مي‌شود. ارتفاع تخمها 6/0 تا 85/0 با متوسط 08/0 73/0 ميلي‌متر و پهناي (قطر) آنها 5/0 تا 75/0 و متوسط 07/0 64/0 ميلي‌متر است. ظهور لاروها در طبيعت از هفته دوم ارديبهشت‌ماه، 12 تا 16 روز بعد از تخم‌ريزي آغاز مي‌شود. متوسط درصد تفريخ تخمها 5/4 4/90 درصد مي‌باشد. لاروها در اولين روزهاي خروج از تخم رفتار گروهي دارند و اقامت در نزديك پوسته‌هاي تخم و فعاليت تغذيه‌اي در اين قسمت را ترجيح مي‌دهند. اين حشره سه سن لاروي دارد. در شرايط آزمايشگاه طول دوره لارو سن يك 5 تا 6 روز است كه بعد از طي يك مدت اولين تعويض جلد انجام مي‌شود. طول دوره دومين مرحله لاروي 5/5 تا 7 روز مي‌باشد و اندازه طول لارو در اين مرحله 27/0 5/3 ميلي‌متر است. در سن سوم، طول لارو 37/0 95/7ميلي‌متر است. در اين مرحله 7 تا 10 روز تغذيه انجام و لارو، كامل و خاكستري رنگ مي‌شود. اين لارو، براي شفيره شدن از شاخه‌هاي فرعي به طرف تنه اصلي درخت و سپس در جهت عمود به سطح زمين و طوقه درخت حركت مي‌كند. لاروهاي كامل در داخل لايه‌هاي زمين درخاك فرورفته، در نزديك طوقه درخت، گاهي در اطراف تنه اصلي در عمق 5 تا 10 سانتي‌متري خاك به شفيره تبديل مي‌شوند. اولين شفيره‌ها در استان گلستان بعد از نيمه دوم خرداد در طبيعت مشاهده شدند. شفيره به رنگ زرد روشن و اندازه آن 4 تا 5 ميلي‌متر است. شفيره‌ها پس از 7 تا 9 روز به حشره كامل تبديل مي‌شوند. حشرات كامل نسل جديد (تابستانه) از اواسط تيرماه در طبيعت ظهور پيدا مي‌كنند و ظهور تا هفته سوم مردادماه ادامه پيدا مي‌كند. پس از ريزش برگهاي درختان سوسكها براي زمستان‌گذراني به پناهگاه‌هاي خود حركت مي‌كنند. اين حشره فقط يك نسل در سال دارد، منوفاژ و در استان گلستان بطور اختصاصي و فقط از برگ درختان توسكا تغذيه مي‌كند و به هيچ وجه از ساير گونه‌هاي گياهي و يا درختي تغذيه نمي‌كند. در روي مراحل مختلف زيستي تخم و لارو اين حشره پارازيت‌هاي : Tetrastichus sp.(Eulophidae: Tetrastichinae) و Entedon sp(Eulophide;Entedontinae) با قدرت تخريبي 27/26 و 2/11 درصد فعاليت مي‌كنند جمع‌آوري شده است. علاوه بر پارازيت‌هاي فوق‌الذكر گونه‌هايي از خانواده Coccinellidae كه نقش شكارگري روي اين حشره دارند شناسايي شد. لارو و حشرات كامل كفشدوزك‌هاي ذيل به اسامي : 1- Coccinella 7-punctata L. 2- Adalia bipunctata L. 3- Hippodamia variegata (Goeze) 4- Coccinella undecimpunctata L. 5- Propyleae quatuordecimpunctata L. 6- Calvia sp. از شكارگران عمومي آفت در استان گلستان به شمار مي‌روند. اين كفشدوزك‌ها هم از تخم و هم از لارو آفت تغذيه كرده، باعث مرگ و مير آنها مي‌شوند. تاكنون ما متوجه يك عامل پاتوژنيك هم شده‌ايم كه مي‌تواند باعث مرگ و مير در بعضي از لاروهاي آفت شود. بررسيها روي اين انتموپاتوژن همچنان ادامه دارد.

بنام خدا


موضوع:توسكا

نام استاد:خانم مهندس شفيعيگردآورنده:پگاه اتابكي


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə